Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
702 0

Osman Yılmaz tarafından hazırlanan ve 220 karttan oluşan oyuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Oyununu indirmek için tıklayınız!

Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

 • abartmak ↔ küçültmek
 • abes ↔ anlamlı, mantıklı
 • abullabut ↔ zarif, nazik
 • abus ↔ güleç
 • acar ↔ güçsüz, beceriksiz
 • acayip ↔ normal, doğal
 • acele ↔ yavaş, ağır
 • acemi ↔ usta
 • acı ↔ tatlı
 • acı ↔ sevinç, neşe
 • acıklı ↔ neşeli
 • acımasız ↔ merhametli
 • acıtmak ↔ hoşnut etmek
 • aç ↔ tok
 • açık ↔ kapalı
 • açık ↔ koyu
 • açıkça ↔ gizlice
 • açıkgöz ↔ saf, aptal
 • açılış ↔ kapanış
 • adi ↔ kaliteli
 • adil ↔ adaletsiz
 • afacan ↔ uslu
 • affetmek ↔ cezalandırmak
 • afiyet ↔ hastalık
 • agâh ↔ bilgisiz
 • ağaçlık ↔ çorak
 • ağdalı ↔ yalın
 • ağır ↔ hafif
 • ağlamak ↔ gülmek
 • ahbap ↔ düşman
 • ahenk ↔ uyumsuzluk
 • aheste ↔ çabuk, hızlı
 • ahir ↔ evvel
 • ahlaksız ↔ iffetli
 • ahmak ↔ zeki, kurnaz
 • ak ↔ kara
 • akıbet ↔ evveliyat
 • akıl dışı ↔ akılcı
 • akıllı ↔ aptal
 • akıllı ↔ deli
 • aktif ↔ pasif
 • aksi ↔ uysal
 • akşam ↔ sabah
 • âlâ ↔ çok kötü
 • alacaklı ↔ borçlu
 • alakasız ↔ ilgili
 • alafranga ↔ alaturka
 • albeni ↔ iticilik
 • alçak ↔ yüksek
 • alçak gönüllü ↔ kibirli
 • aldanmak ↔ aldatmak
 • alelade ↔ fevkalade
 • alenen ↔ gizlice
 • aleni ↔ gizli
 • aleyh ↔ leh
 • alıcı ↔ satıcı
 • alıcı ↔ verici
 • alık ↔ açıkgöz, kurnaz
 • alış ↔ veriş
 • alicenap ↔ gaddar
 • âlim ↔ bilgisiz, cahil
 • allak bullak – düzenli
 • almak ↔ vermek
 • alt ↔ üst
 • amade ↔ hazırlıksız
 • amatör ↔ profesyonel
 • amir ↔ memur, ast
 • anaerkil ↔ ataerkil
 • analiz ↔ sentez
 • anlamdaş ↔ zıt anlamlı
 • anormal ↔ normal
 • antik ↔ yeni
 • antipati ↔ sempati
 • aptal ↔ zeki
 • ara bulucu ↔ ara bozucu
 • ara sıra ↔ sık sık
 • aralıklı ↔ sık
 • ardıl ↔ öncül
 • arı ↔ kirli
 • arınmak ↔ kirlenmek
 • arızalı ↔ sağlam
 • arif ↔ bilgisiz
 • arka ↔ ön
 • arkaüstü ↔ yüzüstü
 • arsız ↔ utangaç
 • art ↔ ön
 • artçı ↔ öncü
 • artı ↔ eksi
 • arz ↔ saklama
 • asayiş ↔ düzensizlik
 • asgari ↔ azami
 • asıl ↔ taklit, sahte
 • asılsız – gerçek
 • asil ↔ soysuz
 • asla ↔ daima
 • ast ↔ üst
 • aş ↔ yemek
 • aşağı ↔ yukarı
 • aşağılamak ↔ yüceltmek
 • aşağılık ↔ değerli
 • aşırı ↔ ölçülü
 • aşikâr ↔ gizli
 • aşina ↔ yabancı
 • aşk ↔ nefret
 • ataerkil ↔ anaerkil
 • ateist – dindar
 • atılgan ↔ çekingen
 • ati ↔ mazi, geçmiş
 • atik ↔ hantal, uyuşuk
 • avantaj ↔ dezavantaj
 • ayak takımı ↔ soylular
 • ayık ↔ sarhoş
 • ayırmak ↔ birleştirmek
 • aydınlık ↔ karanlık
 • aymaz ↔ uyanık
 • aynı ↔ farklı
 • aynı ↔ ayrı
 • ayrı ↔ aynı
 • ayrı ↔ yakın, birlikte
 • ayrılık ↔ birliktelik
 • az ↔ çok
 • azalmak ↔ çoğalmak
 • azamet ↔ küçüklük
 • azami ↔ asgari
 • azınlık ↔ çoğunluk
 • azmak ↔ uslanmak
 • azman ↔ ufak tefek
 • babacan ↔ sevimsiz
 • babayiğit ↔ namert
 • bacaksız ↔ uzun boylu
 • bağımlı ↔ özgür
 • bağımsızlık ↔ tutsaklık
 • bağışlamak ↔ cezalandırmak
 • bağlamak ↔ çözmek
 • bağnaz ↔ çağdaş, aydın
 • bahadır ↔ korkak
 • bahtiyar ↔ mutsuz
 • bakımlı ↔ harap
 • baki ↔ fani, ölümlü
 • bakir ↔ bozulmuş, işlenmiş
 • balaban ↔ bücür
 • baliğ ↔ toy
 • baltalamak ↔ kolaylaştırmak
 • barbar ↔ medeni
 • barış ↔ savaş
 • barışmak ↔ savaşmak
 • barışmak ↔ küsmek
 • bariz ↔ gizli
 • basılı ↔ el yazmalı
 • basit ↔ zor
 • baş ↔ son
 • başarı ↔ başarısızlık
 • baş eğmek ↔ isyan etmek
 • başıboş ↔ kayıtlı, bağlı
 • başlamak ↔ bitirmek
 • başlangıç ↔ bitiş
 • baş örtülü ↔ başı açık
 • başsız ↔ liderli, amirli
 • batı ↔ doğu
 • batıl ↔ doğru, hakiki
 • batmak ↔ çıkmak
 • batmak ↔ kalkınmak
 • battal ↔ zarif, kibar
 • bayağı ↔ bayar
 • bayat ↔ taze
 • bayılmak ↔ ayılmak
 • baygın ↔ diri, canlı
 • baysal ↔ huzursuzluk
 • bazen ↔ her zaman
 • bebe ↔ yaşlı
 • bed ↔ güzel, iyi
 • bedava ↔ ücretli
 • bedbaht ↔ talihli, mutlu
 • bedbin ↔ iyimser
 • beddua ↔ dua
 • bedelli ↔ bedava
 • bedelsiz ↔ paralı
 • beka ↔ geçicilik, fanilik
 • bekâr ↔ evli
 • beleş ↔ paralı
 • belgin ↔ kapalı, namsız
 • belgisiz ↔ belli
 • belki ↔ kesinlikle
 • bembeyaz ↔ simsiyah
 • bencil ↔ fedakar
 • benzer ↔ ayrı, farklı
 • beraat ↔ suçlanma
 • beraber ↔ ayrı
 • berbat ↔ iyi, temiz, güzel
 • bereket ↔ kıtlık, azlık
 • berk ↔ çürük, yumuşak
 • beşerî ↔ hayvanî, hayvansal
 • beter ↔ çok iyi, âlâ
 • beyan ↔ gizleme, saklı tutma
 • beyaz ↔ siyah, kara
 • bezgin ↔ istekli
 • bıkmak ↔ doyamamak
 • biçare ↔ mutlu, talihli
 • bihaber ↔ haberli
 • bilahare ↔ önce
 • bildik ↔ yabancı
 • bileşik ↔ yalın, basit
 • bilge ↔ cahil
 • bilimsel ↔ bilim dışı
 • bilinen ↔ meçhul
 • binici ↔ yaya, piyade
 • biniş ↔ iniş
 • bir ↔ ayrı
 • biraz ↔ çok
 • birey ↔ topluluk
 • birikmek ↔ eksilmek
 • birinci ↔ sonuncu
 • bitap ↔ dinç, kuvvetli
 • bitaraf ↔ taraflı, yanlı
 • bitkin ↔ diri, canlı
 • bivefa ↔ vefalı
 • bol ↔ dar
 • bol ↔ az, kıt
 • bolluk ↔ kıtlık
 • bonkör ↔ cimri
 • borç ↔ alacak
 • boş ↔ dolu
 • boş ↔ anlamlı
 • boşanmak ↔ evlenmek
 • boşboğaz ↔ ağzı sıkı
 • boşlamak ↔ ilgilenmek
 • boylam ↔ enlem
 • boyunduruk ↔ serbestlik
 • bozgun ↔ zafer
 • bozmak ↔ yapmak
 • bozuk ↔ sağlam
 • böke ↔ korkak
 • bölme ↔ çarpma
 • bölük ↔ bütün
 • bön ↔ uyanık
 • buçuk ↔ tam
 • budala ↔ zeki
 • buhran ↔ ferahlık
 • bulanık ↔ duru, berrak
 • bulmak ↔ kaybetmek
 • bunak ↔ aklı başında
 • bunalım ↔ ferahlık, rahatlık
 • buyruk ↔ rica, istirham
 • bütün ↔ eksik, parçalı
 • büyük ↔ küçük
 • cafcaflı ↔ sade, gösterişsiz
 • cahil ↔ bilgli, okumuş
 • cakalı ↔ gösterişsiz
 • camit ↔ canlı
 • cana yakın ↔ sevimsiz
 • canlı ↔ ölü, hareketsiz
 • can sıkıcı ↔ ferah, iç açıcı
 • cansız ↔ diri, parlak
 • cari ↔ hareketsiz
 • cari ↔ yürürlükten çıkmış
 • cavlak ↔ tüylü, örtülü
 • caymak ↔ vazgeçmemek
 • cazibe ↔ gösterişsiz
 • cazibeli ↔ itici, çirkin
 • cazip ↔ elverişsiz
 • cebanet ↔ cesaret
 • cebren ↔ güzellikle, iyilikle
 • cedit ↔ eski
 • cefa ↔ sefa
 • cehalet ↔ bilgelik, ariflik
 • cehennem ↔ cennet
 • cellat ↔ kurban
 • cemal ↔ çirkinlik
 • cemil ↔ çirkin
 • cenk ↔ sulh, barış
 • cennet ↔ cehennem
 • centilmen ↔ kaba, görgüsüz
 • cenup ↔ kuzey, şimal
 • cereme ↔ kâr, yarar
 • cesaret ↔ korkaklık
 • cesur ↔ korkak
 • cevap ↔ soru, sual
 • cevval ↔ pısırık
 • ceza ↔ ödül
 • cezir ↔ med, yükselme
 • cıbıl ↔ giyinik
 • cılız ↔ gürbüz
 • cıvık ↔ terbiyeli
 • cıvık ↔ katı
 • cibilliyetsiz ↔ soylu
 • cici ↔ çirkin
 • cidden ↔ yalancıktan
 • ciddi ↔ şakacı
 • ciddi ↔ hafif, önemsiz
 • ciddi ↔ yalan, uydurma
 • cihat ↔ barış, sulh
 • cilalı ↔ mat ,donuk
 • cimri ↔ cömert, eli açık
 • cingöz ↔ avanak
 • cismani ↔ ruhani
 • civar ↔ taşra
 • civelek ↔ çekingen, somurtkan
 • coşkun ↔ sakin, durgun
 • cömert ↔ cimri, pinti, eli sıkı
 • curcuna ↔ sessizlik
 • cühela ↔ çok bilgili
 • cüsseli ↔ çelimsiz
 • cüzi ↔ çok
 • Ç Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • çabuk ↔ yavaş
 • çaçaron ↔ suskun
 • çağdaş ↔ çağdışı
 • çağırmak ↔ kovmak
 • çakırkeyif ↔ ayık
 • çaktırmadan ↔ açıkça
 • çalık ↔ düzelmiş
 • çalık ↔ doğru, akıllı
 • çalışkan ↔ tembel
 • çapkın ↔ ciddi, uslu
 • çapraşık ↔ düzenli
 • çarçur etmek ↔ tutumluluk
 • çare ↔ dert
 • çarpık ↔ düzgün
 • çarpma ↔ bölme
 • çarpraz ↔ düz
 • çatak ↔ düz, kolay, yalın
 • çatık ↔ neşeli, güler yüzlü
 • çatışma ↔ iyi geçinme
 • çavaş ↔ gölgelik
 • çekici ↔ itici
 • çekidüzen ↔ düzensizlik
 • çekimser ↔ kararlı
 • çekingen ↔ girişken
 • çelebi ↔ terbiyesiz, kaba
 • çelişik ↔ uyumlu
 • çelişki ↔ tutarlılık
 • çelişmek ↔ örtüşmek
 • çekmek ↔ itmek
 • çetin ↔ kolay
 • çetrefil ↔ açık
 • çevik ↔ hantal
 • çıkarma ↔ toplama
 • çıkış ↔ giriş
 • çıktı ↔ girdi
 • çılgın ↔ uslu, akıllı
 • çıplak ↔ giyinik, örtülü
 • çıtı pıtı ↔ etli butlu
 • çift ↔ tek
 • çiğ ↔ pişmiş
 • çile ↔ esenlik
 • çilekeş ↔ huzurlu, dertsiz
 • çirkin ↔ güzel
 • çizmek ↔ silmek
 • çoğul ↔ tekil
 • çoğunluk ↔ azınlık
 • çok ↔ az
 • çok eşlilik ↔ tek eşlilik
 • çolak ↔ sağlam, sağlıklı
 • çorak ↔ verimli
 • çömez ↔ usta
 • çözelti ↔ bileşim
 • çözmek ↔ başlamak
 • çözmek ↔ çıkmaza sokmak
 • çözüm ↔ sorun
 • çukur ↔ tümsek
 • çürük ↔ sağlam
 • dağılmak ↔ toplanmak
 • dağınık ↔ toplu, düzenli
 • dahil ↔ hariç
 • dahili ↔ harici
 • daim ↔ fani, bazen
 • daima ↔ zaman zaman
 • daimi ↔ geçici
 • dalaşmak ↔ iyi geçinmek
 • dalgalı ↔ durgun, sakin
 • damgalı ↔ temize çıkmış
 • dar ↔ geniş
 • dargın ↔ barışık
 • darılmak ↔ barışmak
 • darmadağın ↔ derli toplu
 • davacı ↔ davalı
 • dayanıklı ↔ çürük
 • değerli ↔ kıymetsiz, adi
 • değersiz ↔ kıymetli, erdemli
 • değişik ↔ alışılmış
 • değişken ↔ durağan
 • dejenere ↔ soylu
 • dekolte ↔kapalı
 • deli ↔ akıllı
 • deliksiz ↔ aralıklı
 • delirmek ↔ akıllanmak
 • deniz ↔ kara
 • densiz ↔ terbiyeli, saygılı
 • derin ↔ sığ
 • derlemek ↔ dağıtmak
 • dert ↔ derman
 • despot ↔ demokrat
 • devrim ↔ evrim
 • dezavantaj ↔ avantaj
 • dış ↔ iç
 • dışarı ↔ içeri
 • dik ↔ eğik
 • dikey ↔ yatay
 • dikit ↔ sarkıt
 • dikkafalı ↔ geçimli
 • dikkatli ↔ dalgın
 • dilaver ↔ korkak
 • dilbaz ↔ suskun, sessiz
 • dilber ↔ çirkin
 • dinamik ↔ hareketsiz, sabit
 • dinç ↔ bitkin
 • dingin ↔ hareketli
 • dinibütün ↔ dinsiz, ateist
 • dinsiz ↔ dindar, dinibütün
 • dip ↔ baş, en üst
 • direnmek ↔ boyun eğmek
 • diri ↔ ölü
 • diri ↔ solmuş
 • disiplin ↔ düzensizlik
 • dişi ↔ erkek
 • dişli ↔ güçsüz
 • doğal ↔ yapay
 • doğmak ↔ ölmek
 • doğmak ↔ batmak
 • doğru ↔ yanlış
 • doğru ↔ eğri
 • doğrulamak ↔ yalanlamak
 • doğu ↔ batı, garp
 • doğum ↔ ölüm
 • doğurgan ↔ kısır
 • dolaylı ↔ doğrudan, aracısız
 • dolu ↔ boş
 • donuk ↔ parlak
 • doruk ↔ dip
 • dost ↔ düşman
 • doymak ↔ acıkmak
 • dönek ↔ kararlı, güvenilir
 • dönüş ↔ gidiş
 • dövmek ↔ sevmek
 • dövüş ↔ barış
 • dua ↔ beddua
 • dul ↔ evli
 • dur ↔ git
 • durağan ↔ dinamik
 • durgun ↔ hareketli, dalgalı
 • duru ↔ bulanık
 • duygulu ↔ hissiz, gamsız
 • duygusuz ↔ içli, hassas
 • düğüm ↔ çözüm
 • dünya ↔ ahiret
 • dünyevi ↔ uhrevi
 • dürüst ↔ hileci
 • düş ↔ gerçek
 • düşman ↔ dost
 • düşmek ↔ kalkmak
 • düz ↔ eğri
 • düzenbaz ↔ doğru, dürüst
 • düzmece ↔ gerçek
 • ebedi ↔ fani, geçici
 • ecnebi ↔ yerli
 • edep ↔ terbiyesizlik
 • edepsiz ↔ terbiyeli, zarif
 • edilgen ↔ etken
 • edinmek ↔ kaybetmek
 • efendi ↔ kaba, şımarık
 • efendi ↔ köle
 • efkarlı ↔ sevinçli
 • egemen ↔ köle
 • eğik ↔ dik
 • eğilmek ↔ doğrulmak
 • eğlenmek ↔ sıkılmak
 • eğreti ↔ esas, sağlam
 • eğri ↔ doğru
 • ehemmiyetli ↔ önemsiz
 • ehemmiyetsiz ↔ önemli
 • ehil ↔ cahil, acemi
 • ehil ↔ yabancı
 • ehliyet ↔ yetersizlik
 • ekim ↔ biçim
 • ekseriyet ↔ azınlık
 • eksi ↔ artı
 • eksik ↔ tam
 • eksilmek ↔ çoğalmak
 • el (yabancı) ↔ tanıdık
 • elem ↔ sevinç
 • eli açık ↔ cimri, pinti
 • eli sıkı ↔ cömert , eli açık
 • elim ↔ sevindirici
 • eloğlu ↔ tanıdık, dost
 • elveda ↔ merhaba
 • elverişli ↔ uygunsuz
 • elverişiz ↔ uygun, müsait
 • elzem ↔ gereksiz
 • emin ↔ güvenilmez
 • emretmek ↔ emir almak
 • en ↔ boy
 • enayi ↔ açıkgöz
 • ender ↔ bol, sık, çokça
 • enfes ↔ çok kötü, çok çirkin
 • engebe ↔ düzlük
 • engel ↔ destek
 • enlem ↔ boylam
 • enteresan ↔ sıradan
 • epey ↔ az
 • er ↔ geç
 • erbap ↔ acemi, toy
 • eril ↔ dişil
 • erimek ↔ donmak
 • eritmek ↔ dondurmak
 • erkek ↔ kadın, dişi
 • erkek adam ↔ namert
 • erken ↔ geç
 • ertesi ↔geçen, geçmiş
 • esaret ↔ özgürlük
 • esas ↔ yedek
 • esas ↔ yalan, yanlış
 • esen ↔ hasta, güçsüz
 • esir ↔ özgür
 • eski ↔ yeni
 • esnek ↔ katı
 • esrarengiz ↔ açık seçik
 • essah ↔ yalan, yanlış
 • eş ↔ zıt, karşıt
 • etken ↔ edilgen
 • etki ↔ tepki
 • etkin ↔ pasif
 • evcil ↔ yabani
 • evet ↔ hayır
 • evlenmek ↔ boşanmak
 • evli ↔ bekar
 • evrim ↔ devrem
 • evvel ↔ ahir, sonra
 • ezel ↔ ebed
 • ezeli ↔ ebedi
 • eziyet ↔ sefa
 • faal ↔ tembel, durgun
 • faaliyet ↔ durgunluk, hareketsizlik
 • fahiş ↔ ucuz
 • fakir ↔ zengin
 • fani ↔ baki
 • farklı ↔ aynı, benzer
 • fasıla ↔ sürekli, devamlı
 • fayda ↔ zarar
 • faydalı ↔ yararsız
 • faydasız ↔ yararlı
 • fazla ↔ az
 • felaket ↔ mutluluk, refah
 • fena ↔ iyi
 • fenalaşmak ↔ iyileşmek
 • fenalık ↔ iyilik
 • fer ↔ cansız, donuk
 • fersiz ↔ canlı, parlak
 • fert ↔ toplum
 • fesat ↔ ara bulucu
 • fevklade ↔ olağan, sıradan
 • feyizli ↔ bereketsiz
 • fitneci ↔ ara bulucu
 • fiyasko ↔ başarı
 • fos ↔ sağlam, dolu
 • fukara ↔ varlıklı
 • fukaralık ↔ zenginlik
 • fuzuli ↔ gerekli, önemli
 • gaddar ↔ merhametli
 • gafil ↔ uyanık
 • gaflet ↔ uyanıklık
 • gaip ↔ ortada, meydanda
 • galeyan ↔ durgunluk, dinginlik
 • galibiyet ↔ mağlubiyet
 • galip ↔ mağlup
 • gam ↔ sevinç, neşe
 • gamlanmak ↔ sevinmek
 • gammaz ↔ ara bulucu
 • gani ↔ fakir
 • gani gani ↔ az
 • garaz ↔ dostluk
 • garp ↔ doğu, şark
 • gavur ↔ dindar
 • gavur ↔ merhametli
 • gayet ↔ pek az
 • gayri ↔ bundan önce
 • gebermek ↔ yaşamak
 • gece ↔ gündüz
 • gecikmek ↔ erken gelmek
 • geç ↔ erken
 • geçici ↔ kalıcı
 • geçimsiz ↔ uysal
 • geçinmek ↔ aç kalmak
 • geçinmek ↔ kavga etmek
 • geçmiş ↔ gelecek
 • gelecek ↔ geçmiş, mazi
 • gelir ↔ gider
 • gelişigüzel ↔ özenli
 • gelişmek ↔ gerilemek
 • genç ↔ yaşlı
 • gençlik ↔ ihtiyarlık
 • genel ↔ özel
 • geniş ↔ dar
 • genişlemek ↔ daralmak
 • genleşme ↔ büzüşme
 • gerçek ↔ sahte, yalan
 • gerçek ↔ hayal
 • gerdirmek ↔ gevşetmek
 • gerekli ↔ lüzumsuz
 • gereksiz ↔ lüzumlu, yararlı
 • geri ↔ ileri
 • geri ↔ gelişmiş, medeni
 • gerici ↔ aydın
 • geveze ↔ suskun, ketum
 • gevşek ↔ sıkı, gergin
 • gezmek ↔ durmak
 • gıpta etmek ↔ iğrenmek
 • gıyaben ↔ yüz yüze, şahsen
 • gider ↔ gelir
 • gidiş ↔ geliş, dönüş
 • girinti ↔ çıkıntı
 • giriş ↔ çıkış
 • girişken ↔ pısırık, çekingen
 • girmek ↔ çıkmak
 • gitmek ↔ gelmek, dönmek
 • giyinmek ↔ soyunmak
 • gizlemek ↔ açıklamak
 • gizlemek ↔ göstermek
 • gizli ↔ görünür, belli
 • gizlice ↔ alenen, açıkça
 • göçebe ↔ yerleşik
 • göçmek ↔ yerleşmek
 • göğüs ↔ sırt
 • gök ↔ yer
 • gömmek ↔ çıkarmak
 • görgülü ↔ kaba
 • görgüsüz ↔ nazik, kibar
 • görkem ↔ sadelik, basitlik
 • görkemli ↔ sade, gösterişsiz
 • görmüş geçirmiş ↔ deneyimsiz
 • görünmek ↔ kaybolmak
 • göstermek ↔ gizlemek
 • gösterişli ↔ sade
 • götürmek ↔ getirmek
 • gözü pek ↔ korkak, çekingen
 • gözü tok ↔ aç gözlü
 • grev ↔ iş başı
 • gurbet ↔ sıla, yurt
 • güç ↔ kolay
 • güçlü ↔ kuvvetsiz, zayıf
 • güdümlü ↔ bağımsız
 • gül ↔ ağla
 • güleç ↔ somurtkan
 • gülmek ↔ ağlamak
 • günah ↔ sevap
 • gündüz ↔ gece
 • güney ↔ kuzey
 • gür ↔ seyrek
 • gürbüz ↔ sıska, cılız
 • gürültü ↔ sessizlik
 • güzel ↔ çirkin
 • güzide ↔ sıradan, rastgele
 • haberdar ↔ habersiz
 • haberleşmek ↔ ilgiyi kesmek
 • haberli ↔ bihaber
 • hadsiz ↔ sınırlı
 • hafi ↔ açık, belli
 • hafif ↔ ağır
 • hafiflik ↔ ağırlık
 • hafifmeşrep ↔ ağırbaşlı
 • hakaret ↔ iltifat
 • hakikat ↔ yalan
 • hakikat ↔ hayal
 • hakiki ↔ yalan
 • hakkaniyet ↔ adaletsizlik
 • hakkıyla ↔ gelişigüzel
 • hakir ↔ değerli, üstün
 • halef ↔ selef, öncül
 • halis ↔ katışık, kirli
 • halsiz ↔ dinç
 • haluk ↔ terbiyesiz
 • ham ↔ olgun, yetişmiş
 • ham ↔ idmanlı
 • hamarat ↔ tembel
 • hanım ↔ bey, erkek
 • haram ↔ helal
 • harcamak ↔ biriktirmek
 • hareketli ↔ durgun
 • harici ↔ dahili
 • hariç ↔ dahil
 • harp ↔ sulh, barış
 • has ↔ katışık
 • hasım ↔ dost
 • hassas ↔ vurdumduymaz
 • hasta ↔ sağlıklı, dinç
 • hastalık ↔ sağlık
 • haşarı ↔ uslu
 • haşin ↔ yumuşak, uysal
 • haşlamak ↔ okşamak, sevmek
 • hatırlamak ↔ unutmak
 • havadar ↔ havasız, izbe
 • haya ↔ utanmazlık
 • hayal ↔ gerçek
 • hayasız ↔ terbiyeli
 • hayat ↔ ölüm
 • hayati ↔önemsiz
 • hayır ↔ şer, kötülük
 • hayır ↔ evet
 • hayırlı ↔ yararsız
 • hayırsız ↔ yararlı
 • haylaz ↔ uslu
 • haylaz ↔ çalışkan
 • hayli ↔ az
 • haysiyetli ↔ onursuz
 • haysiyetsiz ↔ onurlu
 • haz ↔ acı
 • hazır ↔ ısmarlama
 • hazırlıksız ↔ amade
 • helal ↔ haram
 • hep ↔ hiç
 • herkes ↔ hiç kimse
 • hesaplı ↔ pahalı
 • hezimet ↔ zafer, galibiyet
 • hıncahınç ↔ bomboş
 • hırçın ↔ uysal
 • hırgür ↔ geçim
 • hızlı ↔ yavaş
 • hiciv ↔ övgü
 • hicvetmek ↔ övmek
 • hicviye ↔ methiye
 • hisli ↔ duygusuz
 • hissiz ↔ duygulu, içli
 • hoppa ↔ ağır başlı
 • hor ↔ değerli
 • hoş ↔ nahoş, sevimsiz
 • hoşlanmak ↔ beğenmemek
 • hususi ↔ genel, umumi
 • hücum ↔ geri çekilme
 • hükümsüz ↔ geçerli
 • hür ↔ esir
 • hürriyet ↔ tutsaklık
 • hüzün ↔ sevinç
 • hüzünlü ↔ sevinçli, şen
 • iç – dış
 • içeri – dışarı
 • ihtimam – baştan savma
 • ihtiyar – genç
 • ileri – geri
 • iletken – yalıtkan
 • ilk – son
 • ilkel – çağdaş
 • ince – kalın, kaba
 • inmek – çıkmak
 • ince – kalın
 • indirim – zam
 • indirmek – kaldırmak
 • iniş – çıkış
 • istikbal – mazi
 • isyan – itaat
 • ithalat – ihracat
 • itici – çekici
 • iyi – kötü
 • iyilik – kötülük
 • iyimser – kötümser
 • kaba – terbiyeli, ince
 • kahrolsun – yaşasın
 • kalabalık – tenha
 • kalıcı – geçici
 • kalın – ince
 • kâmil – cahil
 • kapalı – açık
 • kâr – zarar
 • kara – ak
 • karışık – düzenli
 • karşı – beri
 • karşıt – eş
 • kart – körpe
 • katı – sıvı
 • katı – yumuşak
 • kavuşmak – ayrılmak
 • kaybetmek – bulmak
 • kazanç – zarar
 • keder – neşe
 • kısa – uzun
 • kısır – üretken, doğurgan
 • kış – yaz
 • kıtlık – bolluk
 • kıvanç – utanç
 • kıyrak – ırak
 • kirli – temiz
 • kolay – zor
 • konmak – uçmak
 • konuşkan – suskun
 • korkak – cesur
 • koyu – açık
 • körpe – kart
 • kötü – iyi
 • kurnaz – saf
 • kuru – yaş, nemli
 • kuvvetli – zayıf, güçsüz
 • kuytu – uğrak
 • kuzey – güney
 • küçük – büyük
 • küsmek – barışmak
 • küt – sivri
 • af ebesi ↔ sessiz
 • lağvetmek ↔ kurmak
 • lakayt ↔ ilgili, alakalı
 • lanet ↔ nezih, çok güzel
 • latif ↔ nahoş, çirkin, kaba
 • latife ↔ ciddi (söz)
 • laubali ↔ ciddi, resmi, ağırbaşlı
 • lazım ↔ gereksiz, lüzumsuz
 • legal ↔ illegal, yasa dışı
 • leh ↔ aleyh
 • leyli ↔ nehari, gündüzcü
 • leziz ↔ nahoş
 • lezzetli ↔ tatsız
 • liyakat ↔ yetersizlik
 • lodos ↔ poyraz
 • lokavt ↔ grev
 • loş ↔ aydınlık
 • lüks ↔ sade, basit
 • lütuf ↔ kötülük
 • lüzumlu ↔ gereksiz
 • lüzumsuz ↔ gerekli
 • maddi – manevi
 • mağlubiyet – galibiyet
 • mağlup – galip
 • masum – suçlu
 • mat – parlak
 • mazi – gelecek
 • mazlum – zalim
 • meçhul – belirli, belli
 • medeni – ilkel
 • mektepli – alaylı
 • memnu – meşru
 • mert – namert
 • methiye – hicviye
 • minimum – maksimum
 • muntazam – düzensiz
 • müsrif – cimri
 • mütemadiyen – aralıklarla
 • mütereddit – kararlı
 • mutluluk – üzüntü, hüzün
 • nahoş – hoş
 • namert – mert
 • nazik – kaba
 • nefret – sevgi
 • negatif – pozitif
 • nemli – kuru
 • nesnel – öznel
 • neşeli – üzgün
 • netice – neden
 • nezaket – kabalık
 • nikbin – bedbin
 • objektif ↔ subjektif
 • obur ↔ boğazsız
 • oğlan ↔ kız
 • okkalı ↔ 1. küçük, 2. hafif
 • okumuş ↔ cahil
 • olabilirlik ↔ imkansızlık, umutsuzluk
 • olağan ↔ olağan dışı, gayrimümkün
 • olağanüstü ↔ sıradan
 • olası ↔ kesin
 • olgun ↔ ham, çiğ
 • olumlu ↔ menfi
 • olumsuz ↔ müspet
 • onamak ↔ tasvip etmemek
 • onarmak ↔ bozmak
 • onat ↔ özensiz
 • onay ↔ yersiz, uygunsuz
 • onaylamak ↔ reddetmek
 • onurlu ↔ haysiyetsiz
 • oturmak ↔ kalkmak
 • oturmuş ↔ eğreti
 • oynak ↔ hareketsiz
 • oyunbaz ↔ dürüst
 • Ö Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • ödül – ceza
 • ölü – diri, canlı
 • ölüm – yaşam
 • ön – arka
 • öncü – artçı
 • örtmek – açmak
 • övgü – yergi
 • övmek – yermek
 • övünç – utanç
 • öz – üvey
 • özel – resmî
 • özenmek – baştan savmak
 • özgür – tutsak
 • öznel – nesnel
 • pahalı – ucuz
 • parlak – mat
 • pasif – aktif
 • perakende – toptan
 • peşin – veresiye
 • pinti – cömert
 • pozitif – eksi, negatif
 • profesyonel – amatör
 • rahat ↔ huzursuz, sıkıntılı
 • rahatsız ↔ sağlıklı
 • rakik ↔ sert
 • randımanlı ↔ verimsiz
 • rasyonel ↔ irrasyonel
 • razı ↔ isteksiz
 • razı olmak ↔ karşı gelmek, reddetmek
 • reddetmek ↔ razı olmak, kabul etmek
 • refah ↔ sıkıntı
 • renkli ↔ soluk
 • renksiz ↔ parlak
 • resmi ↔ 1. hususi, 2. samimi
 • ret ↔ kabul
 • riayet etmek ↔ uymamak
 • rica ↔ emir
 • ricat ↔ saldırma, ilerleme
 • riyakar ↔ dürüst
 • romantik ↔ gerçekçi, realist
 • ruh ↔ dirilik, can
 • ruhsuz ↔ 1. canlı, 2. güçlü, 3. etkili
 • rutubetli ↔ kuru
 • rüya ↔ gerçek
 • sabah – akşam
 • sade – gösterişli
 • sağ – sol
 • sağlam – çürük
 • saldırı – savunma
 • sarkıt – dikit
 • satış – alış
 • savaş – barış
 • saydam – opak
 • sert – yumuşak
 • sevap – günah
 • sevinmek – üzülmek
 • sevinç – üzüntü
 • sevinçli – üzgün
 • seyrek – sık
 • sıcak – soğuk
 • sığ – derin
 • sık – seyrek
 • sıkıcı – iç açıcı
 • sırt – göğüs
 • siyah – beyaz
 • soğuk – sıcak
 • sol – sağ
 • somurtkan – güleç
 • son – ilk
 • sonra – önce
 • soru – cevap, yanıt
 • sorun – çözüm
 • soyut – somut
 • sözel – sayısal
 • sözlü – yazılı
 • suçlu – masum
 • sulak – kurak
 • sulu – 1. koyu, 2. ciddi
 • susmak – konuşmak
 • süratli – yavaş
 • süslü – sade, gösterişsiz
 • şahane ↔ çok kötü, çok fena
 • şahsi ↔ toplumsal, genel
 • şaka ↔ ciddi, ciddiyet
 • şakacı ↔ ağırbaşlı, ciddi
 • şaklaban ↔ ciddi
 • şamata ↔ sessizlik
 • şanlı ↔ silik, tanınmamış
 • şanssız ↔ talihli, bahtlı
 • şark ↔ garp, batı
 • şarlatan ↔ dürüst
 • şaşaa ↔ sade, gösterişsiz
 • şaşkın ↔ düşünceli
 • şatafat ↔ sadelik
 • şatafatlı ↔ gösterişsiz, süssüz, sade
 • şefkatli ↔ merhametsiz, zalim
 • şehirli ↔ köylü
 • şen ↔ üzgün, kederli
 • şenlik ↔ matem, yas
 • şer ↔ hayır, iyilik
 • şerefli – onursuz, alçak
 • şeytan ↔ melek
 • şımarık ↔ terbiyeli
 • şiddetli ↔ yumuşak, sakin, mülayim
 • şiddetlenmek ↔ yavaşlamak
 • şifa ↔ hastalanma
 • şifahi ↔ yazılı
 • şikayetçi ↔ memnun
 • şimal ↔ güney
 • şimdi ↔ sonra
 • şirin ↔ sevimsiz
 • şirret ↔ geçimli, uysal
 • şişirmek ↔ söndürmek, indirmek
 • şişman ↔ zayıf
 • şişmek ↔ sönmek
 • şom ↔ uğurlu
 • şöhretli ↔ tanınmamış, şansız
 • şükran ↔ nankörlük
 • şüpheli ↔ kesin, emin, kuşkusuz
 • tam – yarım, eksik
 • tamam – eksik
 • tatlı – acı
 • tavan – taban
 • taze – bayat
 • tekil – çoğul
 • tembel – çalışkan
 • temiz – kirli, pis
 • tenha – kalabalık
 • tepe – dip
 • ters – düz
 • tertipli – dağınık
 • tok – aç
 • toplama – çıkarma
 • toyluk – olgunluk
 • tutsak – özgür
 • tutucu – ilerici
 • tutumlu – savurgan
 • tümsek – çukur
 • tün – gün
 • ucuz – pahalı
 • uçmak – konmak
 • unutmak – hatırlamak
 • uslu – yaramaz
 • usta – acemi
 • uygun – elverişsiz
 • uygun – yakışıksız
 • uysal – dik başlı
 • uyumak – uyanmak
 • uzak – yakın
 • uzun – kısa
 • Ü Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler
 • ücretli ↔ parasız, bedava
 • ümitsiz ↔ iyimser, umutlu
 • ümmi ↔ okuryazar
 • üretim ↔ tüketim
 • ürkek ↔ atılgan, cesur
 • üryan ↔ giyinik
 • üst ↔ 1. alt, 2. ast
 • üstün ↔ 1. yenilen, mağlup, kaybeden, 2. düşük
 • üstünkörü ↔ özenli
 • üşengeç ↔ çalışkan, ezcanlı
 • üşümek ↔ ısınmak
 • üşüşmek ↔ dağılmak, kaçışmak
 • ütmek ↔ yenilmek
 • ütülmek ↔ yenmek
 • üvey ↔ öz
 • üzerinde ↔ altında
 • üzgün ↔ sevinçli
 • üzmek ↔ sevindirmek, güldürmek
 • üzücü ↔ sevinçli, neşeli, şen
 • üzülmüş ↔ sevinmiş
 • üzüntü ↔ sevinç
 • ücretli ↔ parasız, bedava
 • ümitsiz ↔ iyimser, umutlu
 • ümmi ↔ okuryazar
 • üretim ↔ tüketim
 • ürkek ↔ atılgan, cesur
 • üryan ↔ giyinik
 • üst ↔ 1. alt, 2. ast
 • üstün ↔ 1. yenilen, mağlup, kaybeden, 2. düşük
 • üstünkörü ↔ özenli
 • üşengeç ↔ çalışkan, ezcanlı
 • üşümek ↔ ısınmak
 • üşüşmek ↔ dağılmak, kaçışmak
 • ütmek ↔ yenilmek
 • ütülmek ↔ yenmek
 • üvey ↔ öz
 • üzerinde ↔ altında
 • üzgün ↔ sevinçli
 • üzmek ↔ sevindirmek, güldürmek
 • üzücü ↔ sevinçli, neşeli, şen
 • üzülmüş ↔ sevinmiş
 • üzüntü ↔ sevinç
 • yabancı ↔ tanıdık, yerli
 • yabani ↔ evcil, medeni
 • yad ↔ tanıdık
 • yadsımak – kabul etmek
 • yahşi ↔ çirkin, kötü
 • yakalamak ↔ kaçırmak
 • yakın ↔ uzak (ırak)
 • yakışıklı ↔ çirkin, biçimsiz
 • yaklaşık ↔ tam olarak
 • yalan ↔ gerçek, hakikat
 • yalandan ↔ sahiden, gerçekten
 • yalın ↔ süslü, gösterişli
 • yalıtkan ↔ iletken
 • yandaş ↔ karşıt
 • yanılmak ↔ bilmek
 • yanıt ↔ soru
 • yanlı ↔ tarafsız, bitaraf
 • yanlış ↔ doğru
 • yanmak ↔ sönmek
 • yansız ↔ yandaş, taraflı
 • yapay ↔ doğal
 • yapıcı ↔ yıkıcı, kırıcı
 • yapım ↔ yıkım
 • yaramaz ↔ uslu
 • yarar ↔ zarar
 • yâren ↔ yabancı, el
 • yas ↔ neşe, sevinç
 • yaslı ↔ şen
 • yaş ↔ kuru
 • yaşlı ↔ genç
 • yatılı ↔ gündüzlü
 • yavaş ↔ hızlı
 • yaya ↔ atlı, süvari
 • yayılmak ↔ toplanmak
 • yaz ↔ kış
 • yazılı ↔ sözlü
 • yazmak ↔ silmek
 • yedek ↔ asil
 • yegâne ↔ fazla, çok
 • yeğ ↔ kötü, fena
 • yekta ↔ çok
 • yeni ↔ eski
 • yenik ↔ galip
 • yenilgi ↔ galibiyet
 • yerli ↔ yabancı
 • yermek ↔ beğenmek, övmek
 • yeterli ↔ kifayetsiz
 • yetişkin ↔ 1.küçük, ufak. 2.ham
 • yetkin ↔ eksik, kusurlu
 • yıkıcı ↔ yapıcı
 • yıkık ↔ sağlam
 • yıkım ↔ yapım, onarım, imar
 • yılışık ↔ ciddi, ağırbaşlı
 • yırtıcı ↔ evcil
 • yiğit ↔ korkak, cesaretsiz
 • yiğitlik ↔ korkaklık
 • yoğun ↔ seyrek
 • yok ↔ var, mevcut
 • yokluk ↔ varlık, bolluk
 • yoksul ↔ varsıl
 • yokuş ↔ iniş
 • yüksek ↔ alçak
 • yolsuz ↔ uygun, yasal
 • yorgun ↔ dinç, zinde
 • yukarı ↔ aşağı
 • yumuşak ↔ katı, sert
 • yurtsever ↔ vatan haini
 • yüce ↔ alçak
 • yüksek ↔ alçak
 • yürekli ↔ korkak, ödlek
 • yüreksiz ↔ cesur
 • yüz akı ↔ yüz karası
 • yüzsüz ↔ mahcup, çekingen
 • yüzükoyun ↔ sırtüstü
 • zam – indirim
 • zarafet – kabalık
 • zarar – yarar, kâr
 • zararlı – yararlı
 • zayıf – güçlü
 • zayıf – şişman
 • zemin – tavan
 • zengin – fakir
 • zevzek – ağzı sıkı
 • zıt – eş
 • ziyan – kazanç
 • zor – kolay
 • züğürt – varlıklı, zengin