Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. TYT – AYT

TYT – AYT

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
191 0
 • TYT Türkçe Konuları
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Sözcük Türleri
 • Tamlamalar
 • Fiiller
 • Ekler
 • Sözcükte Yapı
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Çeşitleri
 • Ses Bilgisi
 • Anlatım Bozuklukları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözel Mantık
 • AYT Edebiyat Konuları
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

TYT Konu ve Soru Dağılımı

KONULAR20222021202020192018
Ses Bilgisi113
Dil Bilgisi32381
Noktalama İşaretleri22211
Yazım Kuralları22222
Anlatım Bozukluğu1
Paragraf2625262222
Cümlede Anlam33637
Sözcükte Anlam45133
SORU SAYISI4040404040

AYT Konu ve Soru Dağılımı

KONULAR20222021202020192018
Anlam Bilgisi63644
Dil Bilgisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Şiir Bilgisi32333
Söz Sanatları22111
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi1111
Halk Edebiyatı12221
Divan Edebiyatı46435
Tanzimat Edebiyatı12123
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı11211
Milli Edebiyat11111
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı33254
Edebiyat Akımları11111
SORU SAYISI2424242424