Türkçe Ailesi

  1. Anasayfa
  2. Temel Beceriler

Temel Beceriler

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
1390 0
Yazarlık ve Yazma Becerileri için tıklayınız. Okuma ve Okuma Becerileri için tıklayınız. Konuşma ve Konuşma Becerileri için tıklayınız. Dinleme ve Dinleme Becerileri için tıklayınız.
DİL ÖĞRETİMİNDE TEMEL BECERİLER

      Dil öğretimi yüzyıllardan beri çeşitli eğitim kurumlarında veya ortamlarda yapılmaya devam ediyor. İnsanların anadilini öğrenmesinin yanı sıra en az bir yabancı dili öğrenmesi yalnızca  modern teknoloji döneminin değil yine çok eski yıllara dayanan bir konudur. Nice devlet adamlarının, padişahların , kralların dil öğrendiği tarih kitaplarında yazar. Özellikle de büyük filozofların, bilim adamlarının, şâir ve edebiyatçıların yabancı dil bildiğini, onların bugüne kadar  bizlere ulaşan eserlerinden anlıyoruz.

Dil öğretiminin genel anlamda çok eski bir tarihi vardır. Çağlar boyunca insanoğlu kendini tanıtmak, daha çok şeyler öğrenmek ve öğretmek arzusuyla ya da başka kültürleri, başka uygarlıkları ve başka yerleri tanıma ve bilme düşüncesiyle kendi kabuğunu kırarak dışa açıma anlayışına sahip olmuştur. Artık kendisine yetmeyen bazı şeylerin geliştirilmesine veya yeni buluş ve keşiflere ihtiyaç duymaktadır.
      Dil öğretiminde temel beceriler genel başlıklar hâlinde; anlama becerileri(okuma, dinleme), anlatım becerileri( konuşma, yazma) olarak ikiye ayrılır.
      Anlatım becerileri bireyin kendine ait duygu ve düşüncelerinin sözlü veya yazılı olarak ifade edilmesidir.
      Anlama becerileri ise, konuşanı veya yazılı bir ifadeyi anlayabilmeyle ilgilidir. Başkalarına ait duygu ve düşüncelerin duyularak veya okunarak anlaşılmasını sağlamaya yönelik beceriler, anlama becerilerinin temelini oluşturur. Anlama becerileri de iki başlık altında incelenebilir. Bunlar; Dinleme-Anlama ve Okuma- Anlama becerileridir.

Öğr.Gör.Muhittin GÜMÜŞ
KTMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, 2023 Eğitim Vizyonu
çerçevesinde öğrencilerimizin anadildeki temel dört dil
becerisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez tümüyle
elektronik ortamda ve standart bir ölçme aracıyla öğrencilerin dört dil becerisinin birlikte değerlendirildiği
sınavın pilot uygulaması 15 ilde 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, öğrencilerimizin anadildeki temel dil becerilerini ortak bir değerlendirme çerçevesi kapsamında ve uluslararası düzeyde
kabul edilen standartlara uygun şekilde ölçme amacıyla uygulanan ilk geniş ölçekli uygulamadır.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Pilot Çalışma Sonuçları indir.