Türkçe Ailesi

  1. Anasayfa
  2. Tanzimat İlkler

Tanzimat İlkler

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
404 0
İlk çeviri roman: Yusuf Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı eserdir.

İlk yerli roman: Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eseridir.

İlk tarihi roman: Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.

İlk edebi roman: Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.

İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdası” adlı eseridir.

İlk köy romanı: Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.

İlk natüralist roman: Nabizade Nazım’ın “Zehra” adlı eseridir.

İlk köy şiiri: Muallim Naci’nin “Köylü Kızların Şarkısı” adlı şiiridir.

İlk pastoral şiir: Abdülhak Hamit’in “Sahra” adlı şiiridir.

Kafiyesiz şiirin ilk yazarı: Abdülhak Hamit’in “Validem” adlı şiiridir.

Aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Eşber” adlı eseridir.

Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdülhak Hamit Tarhan’ın “Nesteren” adlı eseridir.

İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı yapıtıdır.

İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: Ahmet Vefik Paşa’dır. (Fransız komedi sanatçısı Moliere’den çeviri ve uyarlamalar yapmıştır.)

Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” adlı eseridir.

İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi‘dir.

İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis‘tir.

İlk özel Türkçe gazete: Tercüman-ı Ahval‘dir. (Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır.)

İkinci özel Türk gazetesi: Tasvir-i Efkar‘dır. (Şinasi tek başına çıkarmıştır.)

Yurtdışında çıkarılan ilk Türk gazetesi: “Hürriyet” (Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından Londra’da çıkarılmıştır.)

İlk şiir çevirisi yapan şair: Şinasi’dir. (Tercüme-i Manzume)

İlk makale: Şinasi’nin “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi”

Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazar: Şinasi’dir. (Şair Evlenmesi)

İlk antoloji: Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eseridir.

İlk röportaj örneği: Ziya Paşa’nın “Rüya” adlı eseridir.

İlk edebi bilgiler kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem’in “Talim-i Edebiyat” adlı eseridir.

İlk atasözleri kitabı: Şinasi’nin “Durub-i Emsal-ı Osmaniye” adlı sözlüğüdür.

İlk hikâye eseri: Ahmet Mithat Efendi’nin “Letâif-i Rivayat” adlı yapıtıdır.

İlk macera romanları: Ahmet Mithat’ın “Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah” adlı romanlarıdır.

İlk polisiye roman: Ahmet Mithat’ın “Esrar-ı Cinayat” adlı eseridir.

Batılı anlamda ilk gezi kitabı: Ahmet Mithat’ın “Avrupa’da Bir Cevalan” adlı eseridir.

Batılı anlamda ilk öykü örnekleri: Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı eseridir.

Batılı anlamda ilk eleştiri kitabı: Namık Kemal’in yazdığı “Tahrib-i Harabat”tır.

Batılı anlamda ilk anı kitabı: Namık Kemal’in yazdığı “Magosa Mektupları”dır.

Batılı anlamda ilk günlük: Direktör Ali Bey’in yazdığı “Seyahat Jurnali”

İlk mizah dergisi: Teodor Kasap’ın çıkardığı “Diyojen” adlı dergidir.

İlk dergi örneği: Münif Paşa’nın çıkardığı “Mecmua-ı Fünun”dur.