Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Sözcük Türleri-Zarflar

Sözcük Türleri-Zarflar

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
667 0

Türkçede toplam 8 adet sözcük türü bulunmaktadır:

 1. İsim (Ad)                            5) Bağlaç
 2. Zamir (Adıl)                       6) Ünlem
 3. Sıfat (Önad)                      7) Fiil (Eylem)
 4. Edat (İlgeç)                        8) Zarf (Belirteç)

8) ZARF (BELİRTEÇ)

Genellikle fiillerden, sıfatlardan ve diğer zarflardan önce gelerek onları çeşitli yönlerden etkileyen sözcüklere zarf (belirteç) denir.

Zarfları aşağıdaki tabloda verilen başlıklar altında inceleyebiliriz.

 1. DURUM ZARFI

Fiillerden önce gelerek onların durumunu gösteren zarflara durum zarfı denir.

Fiillere sorulan “Nasıl?” veya “Neden?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:

 • Osman Bey tane tane konuşur.
 • Misafirleri sıcak karşıladı.
 • Fıkraya katıla katıla güldük.
 • Yaşlı adam bakımsızlıktan öldü.
 • Arkadaşlarına küstüğünden sokağa çıkmıyor.
 • ZAMAN ZARFI

Fiillerden önce gelerek fiilin yapılma zamanını gösteren zarflara zaman zarfı denir.

Fiillere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:

 • İlkbaharda tabiat yeşile bürünür.
 • Sabahları tüm kuşlar birden ötmeye başlar.
 • Yazın biz de köye gidelim.
 • YER – YÖN ZARFI

Fiillerden önce gelerek fiilin yapıldığı yeri veya yönü gösteren zarflara yer – yön zarfı denir.

Fiillere sorulan “Nereye, ne yöne?” sorusunun cevabıdır.

 • Yer – yön zarfları hiçbir çekim eki almamalıdır. Alırsa isim olurlar. Bu yüzden yer – yön zarfları az sayıdadır: içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri…

Örnek:

 • Asansörle yukarı çıktık. (Yer – yön zarfı)
 • Asansörler yukarıya çıktık. (İsim)
 • İçeri girip herkese tek tek baktı. (Yer – yön zarfı)
 • İçeriye girip herkese tek tek baktı. (İsim)
 • MİKTAR ZARFI

Fiillerden, sıfatlardan veya diğer zarflardan önce gelerek onların miktarını gösteren zarflara miktar zarfı denir.

Fiillere, sıfatlara veya zarflara sorulan “Ne kadar?” sorusunun cevabıdır.

Örnek:

 • Takıma seçilebilmek için çok çalışmış. (Fiilden önce)
 • Otobüsün gelmesini epey bekledik. (Fiilden önce)
 • Oldukça büyük bir evde oturuyorlar. (Sıfattan önce)
 • Çok hızlı yürüdük. (Zarftan önce)
 • Çok güzel bir arabası var. (Sıfattan önce)
 • SORU ZARFI

Fiillerden önce gelerek onları soru yoluyla etkileyen zarflara soru zarfı denir.

Soru zarfına verilen cevap mutlaka bir zarf olmalıdır.

Örnek:

 • Buraya kadar nasıl geldin? à Koşarak geldim.
 • Açık oturum ne zaman başlayacak? à Birazdan başlayacak.
 • Beni ne kadar özledin? à Çok özledim.