Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Sözcük Türleri-Zamirler

Sözcük Türleri-Zamirler

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
946 0

Türkçede toplam 8 adet sözcük türü bulunmaktadır:

 1. İsim (Ad)                            5) Bağlaç
 2. Zamir (Adıl)                       6) Ünlem
 3. Sıfat (Önad)                      7) Fiil (Eylem)
 4. Edat (İlgeç)                        8) Zarf (Belirteç)

2) ZAMİR (ADIL)

İsimlerin yerine kullanılan, geçici olarak isimlerin yerini tutan sözcüklere zamir (adıl) denir. Zamirler dörde ayrılır:

 1. KİŞİ (ŞAHIS) ZAMİRİ

İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi (şahıs) zamiri denir. Türkçede toplam 6 kişi ve kişi zamiri vardır.

 1. Tekil Kişi – Ben à           Benim taşıdığım kutu çok ağır.
 2. Tekil Kişi – Sen à           Senin canın sıkılmıyor mu?
 3. Tekil Kişi – O à               O da bizimle gelecek.
 4. Çoğul Kişi – Biz à           Biz yarın pikniğe gidiyoruz.
 5. Çoğul Kişi – Siz à           Keşke siz de bizimle gelseniz.
 6. Çoğul Kişi – Onlar à     Onların yarın sınavı varmış.

Not: “Kendi” sözcüğü de kişi zamirleri içerisinde kabul edilir ve dönüşlülük zamiri olarak adlandırılır.

Örnek: Sadece kendini düşünerek hareket etmemelisin.

 • İŞARET (GÖSTERME) ZAMİRİ

Varlıkların isimlerini söylemeden işaretle göstermeye yarayan zamirlere işaret (gösterme) zamiri denir.

“Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, karşıki” gibi sözcükler işaret zamirleridir.

Örnek:        

 • Bu senin kitabın değil mi? (Kitap)
 • Şunu uzatır mısın? (Kalem)
 • Onları mutfağa taşımasına yardım et. (Tabakları)
 • Buraya geçen yıl geldik. (İzmir’e)
 • Şundan bir kilo da biz alalım. (Kiraz)
 • Onu değil de ötekini giyersen daha çok yakışır. (Giysi)

Not: “O” ve “onlar” sözcükleri hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olarak kullanılabilir. Bu zamirler insan isimlerinin yerini tutuyorsa kişi zamiri insan dışı varlıkların yerini tutuyorsa işaret zamiridir.

Örnek:                 

 • Onu ders çalışırken gördüm. à Kişi zamiri
 • Onu cüzdanıma koyarken düşürmüşüm. à İşaret zamiri
 • Onları da yemeğe çağırmak istiyorum. à Kişi zamiri
 • Onları dolaba yerleştirir misin? à İşaret zamiri
 • BELGİSİZ ZAMİR

Hangi varlığın yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan zamirlere belgisiz zamir denir.

“Kimi, çoğu, bazıları, şey, herkes, hepsi, hiç kimse, birçoğu, biri” gibi sözcükler belgisiz zamirlerdir.

Örnek:        

 • Testteki sorulardan birkaçı çok kolaydı.
 • Biri telefonuma çağrı bırakmış.
 • Yarınherkes okula gelsin.
 • Olanları hiç kimse anlamadı.
 • Bu benim en sevdiğimşey.
 • Kimi çok güler yüzlüdür.
 • SORU ZAMİRİ

İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamiri denir.

“Kim, kime, ne, nereye, nerede, hangisi, kaçı” gibi sözcükler soru zamirleridir.

Örnek:        

 • Dolaptaki karpuzu kim yedi?
 • Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
 • Marketten nealdınız?
 • Bu konuyu kaçınız anladınız?
 • Hangimiz söyledi hatırlamıyorum.