Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Sözcük Türleri-Ek Fiil

Sözcük Türleri-Ek Fiil

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
1113 0

Türkçede toplam 8 adet sözcük türü bulunmaktadır:

 1. İsim (Ad)                            5) Bağlaç
 2. Zamir (Adıl)                       6) Ünlem
 3. Sıfat (Önad)                      7) Fiil (Eylem)
 4. Edat (İlgeç)                        8) Zarf (Belirteç)

9) FİİL (EYLEM)

EK FİİL (EK EYLEM)

Ek fiil, mastar hâliyle anlamı olmayan “i-“ fiilidir. Ek fiilin iki görevi vardır:

1. İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak.

İsim ve isim soylu sözcükler “-dı/-di, -mış/-miş, -sa/-se, -dır/-dir” eklerinden birini alarak cümlede yargı bildirir duruma gelir. 

Not: Yukarıdaki ekleri daha önce fiillere getirerek kip eki olarak adlandırmıştık. Bu kez isim soylu sözcüklere getirerek ek fiil olarak adlandıracağız.

Örnek:

 • Dün sabahki kahvaltı çok güzeldi.
 • Babam ilkokuldayken çok çalışkan bir öğrenciymiş.
 • Hava soğuksa kalın giyinmelisiniz.
 • Yazın İç Anadolu Bölgesi kuraktır.

Not: Ek fiilin bu görevinde olumsuzluk “değil” sözcüğüyle sağlanır.

Örnek:

 • Bayramda yollar kapalıymış. à kapalı değilmiş.
 • Evimiz çok uzaktadır. à uzakta değildir.

2. Basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil yapmak.

Basit zamanlı (bir tane kip eki almış) fiiller “-dı/-di, -mış/-miş, -sa/-se, -dır/-dir” eklerinden birini alarak birleşik zamanlı (iki tane kip eki almış) fiil olurlar.

Birleşik zamanlı fiillerde ikinci kip eki daima ek fiildir.

Ek fiilin bu görevinde cümleye kattığı anlamlar kalıplaşmış isimlerle anılır.

Örnek:

 • Akşamları daima süt içerdi. (Terk edilmiş alışkanlık)
 • Akşam olduğuna göre eve varmıştır. (İhtimal)
 • Amcamlar yazın bize gelecekti. (Gerçekleşmemiş niyet)
 • İyi not almak için daha çok çalışmalıydın. (Gerçekleşmemiş gereklilik)
 • En güzel resmi o yapmışmış. (Küçümseme)
 • Şiiri ezberlerse daha güzel okur. (Şart)