Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Milli Edebiyat (1911- 1923)

Milli Edebiyat (1911- 1923)

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
732 0

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Osmanlıcılık fikrinin iflasından sonra artık Türkçülük akımı yükselen değer olmaya başlamıştır.
 • 1911’da Selanik’te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalem” dergisi etrafında bir araya gelen Ömer
  Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp
  gibi aydınlar Milli Edebiyatın oluşumunu başlatmışlardır.
 • Daha sonra İstanbul’da Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı dergileri yayınlanmıştır.
 • Milli Edebiyatının genel özellik olarak;
 • Dil sade olmalıdır.
 • Dildeki yabancı kelimeler atılmalı; ancak Türkçeye yerleşmiş kelimeler Türkçe gibi kullanılmaya
  devam edilmelidir.
 • İstanbul Türkçesi esas kabul edilmelidir.
 • Şiirde hece ölçüsü kullanılmalı.
 • Edebiyat toplumun hizmetinde olmalı.
 • Milletin dertleri, sevinçleri esas alınmalı.
 • Roman ve hikâye teknik açıdan kuvvetlenmiştir.

MİLLİ EDEBİYATIN SANATÇILARI

ÖMER SEYFETTİN (1884–1920)

 • Türk edebiyatının en önemli hikâyecisidir.
 • Yeni Lisan adlı makalesi Milli Edebiyatın kanunlarının ilanı sayılır.
 • Sade dil akımının öncüsüdür.
 • Anadolu’nun insanın hayat şartlarını hikâyelerini yansıtmıştır.
 • Dilde, fikirde, işte milliyetçilik fikrini yerleştirmiştir.
 • Çocukluk anıları, efsaneleri hikâyelerinde işlemiştir.
 • Eserleri: Bomba, Yalnız Efe ,Efruz Bey, İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet,Bahar ve
  Kelebekler…

ZİYA GÖKALP (1876–1924)

 • Türk milliyetçiliğini esaslara bağlamıştır.Sistematize etmiştir.
 • Sosyal hayatı ve kurumlarımızı Batı’ya göre düzenlenmelidir.
 • Eserlerinde halk dilini kullanmıştır.
 • Halkın dertlerini isteklerini yansıtmaya çalışmıştır.
 • “Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir” diyerek bu ifade doğrultusunda hareket etmiştir.
 • Eserleri: Türkçülüğün Esasları, Kızıl Elma, Türkleşmek-İslamlaşmak -Muasırlaşmak, Türk
  Medeniyet Tarihi, Malta Mektupları.

MEHMET EMİN YURDAKUL (1869–1944)

 • Anadolu insanın yabancılara başkaldırısını çok güzel yansıtmıştır.
 • Toplumcu sanat anlayışıyla milliyetçi çizgide eserler vermiştir.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanları, Zafer
  Yolunda, Turana Doğru, İsyan ve Dua, Mustafa Kemal, Fazilet ve Adalet…

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889–1974)

 • Edebiyatın her alanında eser vermiştir.Fecr-i Ati’nin dağılmasından sonra Milli Edebiyat içinde yer
  almıştır.
 • Çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun dertlerini eserlerinde işlemiştir.
 • Anadolucu, Atatürkçü bir çizgide kalmıştır.
 • Esas ününü romancılık alanında bulmuştur.
 • Kuvvetli bir gözlem gücü vardır.
 • Realist bir çizgide yaşamıştır.
 • Eserlerinde aydın-halk çatışmasını yansıtmıştır.
 • Eserleri: ROMANLARI: Kiralık Konak, Ankara, Nur Baba, Hüküm Gecesi,Sodom ve Gomore,
  Yaban, Bir Sürgün, Panorama
 • HİKÂYELERİ: Milli Savaş Hikâyeleri, Rahmet
 • DİĞER ESERLERİ: Erenlerin Bağından, Zoraki Diplomat, Vatan Yolundan, Anamım Kitabı

HALİDE ADİP ADIVAR (1884–1964)

 • Edebiyatçılığının yanında bir asker gibi cephe gerisinde mücadele vermiştir.
 • Romanlarında aşk, kadının psikolojisini, doğu-batı çatışmasını, eski-yeni kavgasını işlemiştir.
 • Romanlarında kuvvetli bir gözlem vardır.
 • Kurtuluş Savaşı eserlerinde çokça yer edinmiştir.
 • Edebiyatın hemen her alanında eser vermiştir.
 • Dili çok başarılı değildir.
 • Eserleri: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Türkün Ateşle İmtihanı, Sinekli Bakkal, Mor
  Salkımlı Ev, Dağa Çıkan Kurt, Tatarcık, Zeyno’nun Oğlu…

REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889–1958)

 • Anadolu’nun dertlerini, sıkıntılarını, inançlarını eserlerinde işlemiştir.
 • Sade ve yapmacıksız bir dil kullanmıştır.
 • “Çalıkuşu”romanı en ünlü eseridir.(aslında bir tiyatro eseri olarak yazılmıştır)
 • Müfettişlik yaptığı için Anadolu’yu gezmiş ve onların sıkıntılarını, sevinçlerini edebi eserlerinde sıkça
  kullanmıştır.
 • Eserleri: Çalıkuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Acımak, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık
  Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Miskinler Tekkesi

REFİK HALİT KARAY (1888-1965)

 • Halk dilini eserlerinde oldukça başarılı olmuştur.
 • Kuvvetli bir gözlemciliği vardır; ancak iç gözlemde başarılı değildir.
 • Eserleri: Memleket Hikâyeleri, İstanbul’un İçyüzü, Yezidin Kızı, Çete, Sürgün, BU Bizim Hayat,
  Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş…

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

 • Modern edebiyatımızın en büyük şairlerindendir.
 • Batılı tarzda şiirimize düzen vermiştir.
 • Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. “OK” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
 • Şiir musikiden başka bir musiki”dir derdi.
 • Parnasizmden etkilenmiştir.
 • İstanbul’u, Osmanlı’nın ihtişamlı zamanında gezmek, tabiat, ölüm, rintlik gibi konuları işlemiştir.
 • Şiirlerinin mükemmel olması için uğraş vermiştir, bu konuda oldukça titizdir.
 • Edebiyatın hemen her alanında eser vermiştir; ancak asıl ününü şiirde kazanmıştır.
 • Eserleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Portreler,
  Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş.

PEYAMİ SAFA (1899-1961)

 • Geçim derdiyle yazarlığa başlamıştır.
 • Bir ayağından sakat olduğu için bu psikolojiyi eserlerine yansıtmıştır.
 • “Server Bedii” lakabıyla eser yazmıştır.
 • Edebiyat, felsefe, tıp, psikoloji alanında yeterli bir bilgin sayılır.
 • Psikolojik çözümlemeleri çok başarılıdır.
 • Eserleri; Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Mahşer Bir Akşamdı, Canan, Matmazel
  Noralya’nın Koltuğu, Atilla, Harbiye, Şimşek… gibi eserleri vardır.