Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. LGS Konu Başlıkları ve Kazanım Listesi

LGS Konu Başlıkları ve Kazanım Listesi

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
194 0

Sözcükte Anlam

 • T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

Cümlede Anlam

 • T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
  Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
 • T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.

Deyimler-Atasözleri

 • T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

Parçada Anlam

 • T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
 • T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
 • T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
  Metin içi ve metin dışı anlam ilişkisi kurulur.
 • T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
 • T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
  Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
 • T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
  a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
  b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
  c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
 • T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
  Aynı metnin çeviri, farklı baskı vb. özellikleri itibarıyla karşılaştırılması sağlanır.
 • T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
 • T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
 • T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
  Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
 • T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
  Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
 • T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
  Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.
 • T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
  Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırılması sağlanır.
 • T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

Metin Türleri

 • T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
  a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

Söz Sanatları

 • T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.

Yazım (İmla) Kuralları

 • T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. a) Dil bilgisine dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Noktalama İşaretleri

 • T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

Fiilimsiler

 • T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
  Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.

Cümlenin Ögeleri

 • T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

Fiilde Çatı

 • T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 
 • Kavram tanımlarına girilmeden anlamsal farklılıklara değinilir.

Cümle Türleri

 • T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. Kavramsal tanımlamalara girilmez.

Anlatım Bozukluğu

 • T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.
  Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

Sözel Mantık-Muhakeme

 • T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
  Kullanım kılavuzları inceletilir.

Görsel ve Grafik Yorumlama

 • T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
  Medya metinlerinin amaçlarının (kültür aktarma, olay yorumlama, bilgilendirme, eğlendirme, ikna etme) belirlenmesi sağlanır.
 • T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
 • T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
  a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar yapılır.
  b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
 • T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.