Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Fiilimsiler

Fiilimsiler

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
1655 0

Fiillere getirilen bazı eklerle türetilen ve cümlede isim, sıfat veya zarf görevi alan sözcüklere fiilimsi denir.

 • Bütün fiilimsilerin kökü fiildir.
 • Cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılırlar.
 • Yan cümle oluştururlar.
 • Kip ve kişi eki alamazlar.
 • Olumsuzluk eki alabilirler.


1) İSİM-FİİL (MASTAR)

Fiillere “-ma, -ış, -mak” eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklere isim-fiil denir.

Örnek:

 • Okulunu bitirmek, güzel bir iş sahibi olmak istiyordu.
 • Şiir okuyuna herkes hayran kaldı.
 • Bu köyden ayrılmak bana zor gelmişti.
 • Evin her tarafını güzelce temizlemenizi istiyorum.

Not: isim-fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir kavramın veya nesnenin adı olabilirler. Bu sözcükler artık fiilimsi değildir.

Örnek:

 • Annem dolma ve sarma yapmak için mutfağa geçti.
 • Yemek, kazma, çakmak, danışma, uçurtma, deneme, asma, kıyma…

Not: İsim-fiil eki olan –ma/-me ile olumsuzluk eki olan –ma/-me karıştırılmamalıdır.

Örnek:

 • Ortalığı toplama görevini kardeşime verdim. (İsim-fiil eki)
 • Bu saatte herkes uyuyor, ortalığı toplama. (Olumsuzluk eki)

2) SIFAT-FİİL (ORTAÇ)

Fiillere “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede sıfat görevinde kullanılan sözcüklere sıfat-fiil denir.

Sıfatlar, mutlaka bir isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir.

Örnek:

 • Geçen yıl bu topraklara buğday ektik.
 • Çok gülünesi bir film olmuş.
 • Sıra arkadaşımın okunmaz bir yazısı vardı.
 • Koşar adımlarla annesinin yanına gitti.
 • Tanıdık bir yüz görmek için etrafına bakındı.
 • Gelecek sezonda en başarılı futbolcular bizim olacak.
 • Sararmışyapraklar her tarafı kaplamıştı.

Not: Sıfat-fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir kavramın veya nesnenin adı olabilirler. Bu sözcükler artık fiilimsi değildir.

Örnek:

 • Yakacak sıkıntısını bu yıl da çekeceğiz.
 • Dolmuş tıklım tıklımdı.
 • Yanımıza fazla yiyecek ve içecek almamışız.

Not: Bazı sıfat-fiil ekleri biçim olarak zaman ekleriyle karıştırılabilir. Ayırt etmek için sözcüğün bir ismin sıfatı olup olmadığına dikkat etmeliyiz.

Örnek:

 • Koşar adımlarla kürsüye yöneldi. (Sıfat-fiil eki)
 • Bu atlet yüz metreyi on saniyede bile koşar. (Geniş zaman eki)
 • Tanıdıkinsanlar görmek istiyorum. (Sıfat-fiil eki)
 • Sınıfa girer girmez ünlü yazarı tanıdık. (Bilinen geçmiş zaman eki)
 • Benim boş boş gezecek vaktim yok. (Sıfat-fiil eki)
 • Alman turistler gün boyu Kapadokya’yı gezecek. (Gelecek zaman eki)
 • Kurumuş otları yakıp atlara yem yaptık. (Sıfat-fiil eki)
 • Su verilmeyen ağacın dalları kurumuş. (Duyulan geçmiş zaman eki)

Not: Sıfat-fiillerin nitelediği isimler bazen düşebilir. Bu durumda sıfat-fiiller o isimlerin yerine geçerek adlaşmış sıfat-fiil olurlar.

Örnek:

 • Geziden dönenler salona geçsin.

              Adlaşmış sıfat-fiil

3) ZARF-FİİL (ULAÇ)

Fiillere “-ip, -ince, -eli, -kan, -a, -madan, -dıkça, -arak, -r mez, -dığında, -casına, -asıya, -maksızın” eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede zarf görevinde kullanılan sözcüklere zarf-fiil denir.

Örnek:

 • Para biriktirip bisiklet alacakmış.
 • Beni otobüste görünce çok şaşırdı.
 • Buraya geleli daha birkaç saat oldu.
 • Okula giderkenkırtasiyeye uğrayıp kalem aldım.
 • Koşa koşayanına gitti.
 • Kimseye görünmeden gizli gizli gel.
 • Çırpındıkça batacağını anlamadı.
 • Koşuya katılanlar günün kalanını dinlenerekgeçirdi.
 • Gelir gelmez yatağa uzandı.
 • Aynaya baktığımda eski günler geliyor hatrıma.
 • Uçarcasına koşuyordu aylardır görmediği arkadaşına.
 • Doyasıya baktı hayallerini süsleyen bisiklete.
 • Dinlenmeksizin yürüyeceksin çıktığın yolda.