Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Sözlüğü

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
684 0

Osman Yılmaz tarafından hazırlanan ve 160 karttan oluşan oyuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Oyununu indirmek için tıklayınız!

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

 • ab – su
 • aba – üstlük
 • abartı – mübalağa
 • abece – alfabe
 • abecesel – alfabetik
 • abes – boş – gereksiz
 • abıhayat – bengi su
 • abide – anıt
 • abluka – kuşatma
 • abuk sabuk – anlamsız
 • abullabut – hantal, kaba
 • abus – somurtkan
 • acar – cesur, becerikli
 • acaba -acep
 • acayip – garip
 • acele – çabuk – ivedi
 • aceleci – ivecen
 • Acemce – Farsça
 • acemi – toy, bilgisiz
 • acı – üzüntü – ıstırap
 • acıma – merhamet
 • acımasız – gaddar
 • açıkgöz – kurnaz
 • ad – isim
 • adale – kas
 • adalet – hak
 • adet – tane
 • âdet – gelenek –  töre
 • adıl – zamir
 • adi – bayağı – aşağılık
 • aferin – bravo
 • affetmek – bağışlamak
 • ahenk – uyum
 • aka – büyük
 • akıl – us
 • aksi – ters
 • al – kırmızı
 • alaka – ilgi
 • alaz – alev
 • alelade – sıradan
 • aleni – açık
 • ama – fakat
 • âmâ – kör, görme engelli
 • amaç – erek
 • amade – hazır
 • amale – işçi
 • amel – iş
 • ana – anne
 • anı – hatıra
 • anıt – abide
 • aniden – birden – ansızın
 • anlam – mana
 • anlamdaş – eş anlamlı
 • anlatım – ifade
 • ant – yemin
 • apse – iltihap
 • ara – fasıla
 • araç – vasıta
 • arıza – bozukluk
 • arka – geri
 • armağan – hediye
 • art – arka
 • arzu – istek
 • asır – yüzyıl
 • asil – soylu
 • aş – yemek
 • aşırmak – çalmak
 • ata – cet
 • atak – girişken
 • atamak – tayin etmek
 • atölye – işlik
 • avare – serseri
 • ayakkabı – pabuç
 • ayakyolu – hela
 • aylak – serseri
 • ayraç – parantez
 • ayrıcalık – imtiyaz
 • aza – üye
 • bacı – kız kardeş
 • bağışlamak –affetmek
 • bağnaz – yobaz
 • bakış – nazar
 • barış – sulh
 • basımevi – matbaa
 • basit – yalın
 • baş – kafa
 • başkaldırı – isyan
 • başkan – reis
 • başkent – başşehir
 • başvuru – müracaat
 • batı – garp
 • bayağı – adi – aşağılık
 • bayındır – mamur
 • bayındırlık – imar
 • baytar – veteriner
 • bazen – kimi
 • bedava – parasız
 • beden – gövde
 • beğeni – zevk
 • belde – şehir
 • belge – vesika
 • bellek – hafıza
 • bencil – egoist
 • benlik – kişilik
 • benzer – eş
 • beraber – birlikte
 • bereket – bolluk
 • berrak – duru
 • besin – gıda
 • beyanat – demeç
 • beyaz – ak
 • beygir – at
 • beyhude – boşuna
 • biçare – zavallı
 • biçim – şekil
 • bilakis – tersine
 • bilgin – alim
 • bilgisiz – cahil
 • bilhassa – özellikle
 • bilim – ilim
 • bilgisiz – cahil
 • bilinç – şuur
 • bina – yapı
 • birden – ani
 • birdenbire – aniden
 • birey – fert
 • biricik – tek
 • bitki – nebat
 • boylam – meridyen
 • bozkır – step
 • bucak – nahiye
 • buğu – buhar
 • buhran – bunalım
 • buyruk – emir
 • büro – ofis – yazıhane
 • cahil – bilgisiz
 • caka – gösteriş
 • camekan – vitrin
 • canlı – diri
 • cazibe – çekim
 • cehalet – bilgisizlik
 • celse – oturum
 • cenk – savaş
 • cenup – güney
 • cerahat – irin
 • cerrah – operatör
 • cesur – yürekli
 • cet – ata
 • cevap – yanıt
 • ceviz – koz
 • cılız – sıska
 • ciddi – ağırbaşlı
 • cihaz – aygıt
 • cihet – yön
 • cilt – ten
 • cimri – pinti
 • cimri – hasis
 • cin – tür
 • civar – yöre
 • cömert – eli açık
 • cümle – tümce
 • cılız – sıska
 • ciddi – ağırbaşlı
 • cihaz – aygıt
 • cihet – yön
 • cilt – ten
 • cimri – pinti
 • cimri – hasis
 • cins – tür
 • civar – yöre
 • cömert – eli açık
 • cümle – tümce
 • çabuk – acele
 • çağ – devir
 • çağdaş – modern – uygar
 • çağrı – davet
 • çamur – balçık
 • çare – deva
 • çehre – yüz
 • çeşit – tür
 • çeviri – tercüme
 • çığlık – feryat
 • çılgın – deli
 • çizelge – cetvel
 • çoğunluk – ekseriyet
 • çok – fazla
 • dahil – iç
 • daimi – sürekli
 • darbe – vuruş
 • dargın – küs
 • darılmak – küsmek
 • davet – çağrı
 • defa – kez
 • değer – kıymet
 • değerli – kıymetli
 • değnek – sopa
 • deli – çılgın
 • delil – kanıt
 • deneme – tecrübe
 • denetim – kontrol
 • deney – tecrübe
 • deprem – zerzele
 • dergi – mecmua
 • derhal – hemen
 • deri – ten
 • derslik – sınıf
 • devamlı – sürekli
 • devinim – hareket
 • devir – çağ
 • devir – tur
 • devre – dönem
 • dışalım – ithalat
 • dışsatım – ihracat
 • diğer – başka
 • dil – lisan
 • dilek – istek
 • diri – canlı
 • dize – mısra
 • dizi – sıra
 • doğa – tabiat
 • doğal – tabii
 • doğu – şark
 • doktor – hekim
 • donuk – mat
 • doruk – zirve
 • dost – arkadaş
 • dönemeç – viraj
 • döşek – yatak
 • duru – berrak
 • durum – vaziyet
 • duygu – his
 • düş – rüya
 • düşünce – fikir
 • düzen – seviye
 • düzmece – sahte
 • düzyazı – nesir
 • ebat – boyut
 • ebedi – sonsuz
 • ebeveyn – anne-baba
 • eda – naz
 • edat – ilgeç
 • edebiyat – yazın
 • efe – zeybek
 • egoist – bencil
 • ehemmiyet – önem
 • ek – ilave
 • eklem – mafsal
 • ekonomi – iktisat
 • elbise – giysi
 • emir – buyruk
 • emniyet – güvenlik
 • ender – nadir
 • endişe – kaygı
 • endüstri – sanayi
 • enkaz – yıkıntı
 • enlem – paralel
 • entari – giysi
 • enteresan – ilginç
 • erek – amaç
 • esas – temel
 • eser – yapıt
 • esir – tutsak
 • etki – tesir
 • etraf – çevre
 • faaliyet – etkinlik
 • faiz – nema
 • fakat – ama – lakin
 • fakir – yoksul – fukara
 • faktör – unsur
 • fare – sıçan
 • fark – ayrım
 • fasıla – ara
 • fayda – yarar
 • fazla – çok
 • felç – nüzul
 • fena – kötü
 • fer – ışık
 • fert – birey
 • feza – uzay
 • fiil – eylem
 • fikir – düşünce
 • file – ağ
 • füze – roket
 • garip – acayip
 • garp – batı
 • gaye – amaç
 • gayret – çaba
 • gebe – hamile
 • gelecek – istikbal – ati
 • gelenek – anane
 • gene – yine
 • genel – umumi
 • geri – art
 • gezmek – dolaşmak
 • gıda – besin
 • giysi – elbise
 • giz – sır
 • gizli – saklı
 • gökyüzü – sema
 • görev – vazife
 • gövde – beden
 • gözlem – rasat
 • güç – kuvvet – zor
 • güçlü – kuvvetli
 • güldürü – komedi
 • gülünç – komik
 • güney – cenup
 • güven – itimat
 • güz – sonbahar
 • haber – havadis, bilgi, salık
 • hadise – olay
 • hal – durum
 • halbuki – oysa
 • ham – olmamış
 • hane – ev
 • hareket – devinim
 • hariç – dış
 • harp – savaş
 • hasım – düşman
 • hasis – cimri – pinti
 • hasret – özlem
 • hassas – duygulu
 • hatıra – anı
 • hayal – düş
 • hayat – yaşam
 • haysiyet – onur
 • hediye – armağan
 • hekim – doktor
 • hela – tuvalet
 • hemen – derhal
 • hısım – akraba
 • hiddet – öfke
 • hikaye – öykü
 • hisse – pay
 • hudut – sınır
 • hususi – özel
 • hür – özgür
 • ılgım – serap
 • ılıca – kaplıca
 • ırak – uzak
 • ırgat – rençber
 • ırk – soy
 • ıra – karakter
 • ırmak – nehir
 • ısı – hararet
 • ısırmak – dişlemek
 • ısıölçer – kalorimetre
 • ıslah – düzeltme – iyileştirme
 • ıslahat – devrim – inkılap
 • ıslak – yaş
 • ıssız – tenha
 • ışık – ziya
 • ıtır – koku
 • İ Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • icat – buluş
 • iç – dahil
 • içten – samimi
 • idadi – lise
 • idare – yönetim
 • ihracat – dışsatım
 • ihtiyar – yaşlı
 • ihtiyaç – gereksinim
 • ikaz – uyarı
 • iktisat – ekonomi
 • ilan – duyuru
 • ilave – ek
 • ilgeç – edat
 • ilgi – alaka
 • ilginç – enteresan
 • ilim – bilim
 • ilişki – münasebet
 • imar – bayındır
 • imkan – olanak
 • imtihan – sınav
 • isim – ad
 • iskemle – sandalye
 • ithalat – dışalım
 • itibar – saygınlık
 • itimat – güven
 • itina – özen
 • izah – açıklama
 • jale – kırağı
 • jandarma – zaptiye
 • janjan – yanar döner
 • jant – ispit
 • japongülü – kamelya
 • jenerasyon – kuşak
 • jeolog – yer bilimci
 • jeoloji – yer bilimi
 • jest – çalım
 • jimnastik – idman – kültürfizik
 • jips – alçıtaşı
 • jurnal – kötüleme – ihbar yazısı
 • jurnalci – gammaz – muhbir
 • jülide – karışık – dağınık
 • Jüpiter – Erendiz
 • Jüri – seçici kurul
 • kabiliyet – yetenek
 • kabus – karabasan
 • kafa – baş
 • kafi – yeter
 • kafiye – uyak
 • kalite – nitelik
 • kalp – yürek
 • kamu – halk
 • kanıt – delil
 • kapital – sermaye
 • kanun – yasa
 • kara – siyah
 • karşın – rağmen
 • karşıt – zıt
 • kas – adale
 • katı – sert
 • kati – kesin
 • kayıp – yitik
 • keder – acı
 • kelime –sözcük
 • kenar – kıyı
 • kent – şehir
 • kere – defa – kez
 • kesin – kati
 • kılavuz – rehber
 • kırmızı – al
 • kıyı – sahil
 • kir – pislik
 • kirli – pis
 • kişi – şahıs
 • kocaman – iri
 • kolay – basit
 • komedi – güldürü
 • komik – gülünç
 • kontrol – denetim
 • konu – mevzu, bahis
 • konuk – misafir
 • konut – ev
 • koşul – şart
 • kural – kaide
 • kuruluş – müessese
 • kurum – kuruluş
 • kuşku – şüphe
 • kutsal – mukaddes
 • kuvvet – güç
 • kuzey – şimal
 • küme – grup
 • küs – dargın
 • laf – söz
 • lafazan – geveze
 • lahza – an
 • lakayıt – ilgisiz
 • lakin – ama, fakat
 • lal – dilsiz
 • latif – yumuşak, hoş
 • latife – şaka
 • leke – iz
 • lens – mercek
 • lider – önder
 • linet – sürgün
 • lisan – dil
 • logo -arma
 • löp – yumuşak
 • lüzumlu – gerekli
 • lüzumsuz – gereksiz
 • mabet – tapınak
 • macera – serüven
 • mafsal – eklem
 • mağlup – yenik
 • mahalli – yerel
 • mahcup – utangaç
 • mahluk – yaratık
 • mahpushane – cezaevi
 • mahsul – ürün
 • mana – anlam
 • mani – engel
 • manzara – görünüm
 • matbaa – basımevi
 • matem – yas
 • mebus – milletvekili
 • mecbur – zorunlu
 • mecmua – dergi
 • medeni – uygar
 • medeniyet – uygarlık
 • mektep – okul
 • mektup – name
 • melodi – ezgi
 • menfaat – çıkar
 • menfi – olumsuz
 • menkul – taşınır
 • meridyen – boylam
 • merkep – eşek
 • mesafe – ara
 • mesela – örneğin
 • mesele – sorun
 • mesken – konuk
 • meslek – iş
 • mesul – sorumlu
 • mesut – mutlu
 • meşhur – ünlü
 • meşrubat – içecek
 • merasim – tören
 • mevcut – var
 • meydan – alan
 • millet – ulus
 • milletvekili – mebus
 • milli – ulusal
 • misafir – konuk
 • misal – örnek
 • misli – katı
 • muallim – öğretmen
 • muavin – yardımcı
 • muharebe – savaş
 • muhtelif – çeşitli
 • muştu – müjde
 • mübarek – kutsal
 • müessese – kuruluş
 • mühim – önemli
 • mükafat – ödül
 • müsabaka – yarışma
 • müsait – uygun
 • müspet – olumlu
 • müstahsil – üretici
 • müstakil – bağımsız
 • müşteri – alıcı
 • nadir – ender
 • nakil – atama – taşıma
 • nakit – para – akça
 • nakliyeci – taşımacı
 • namzet – aday
 • nasihat – öğüt
 • nebat – bitki
 • neden – sebep
 • nefes – soluk
 • nehir – ırmak
 • nem – rutubet
 • nesil – kuşak
 • nesir – düzyazı
 • neşe – sevinç
 • netice – sonuç
 • nispet – oran
 • nitelik – kalite
 • noksan – eksik
 • numune – örnek
 • nutuk – söylev
 • olanak – imkan
 • olası – mümkün
 • olay – vaka
 • olumlu – müspet
 • olumsuz – menfi
 • onarım – tamir
 • onay – tasdik
 • onur – şeref
 • oran – nispet
 • otlak – mera
 • oy – rey
 • ozan – şair
 • öbek – grup
 • öbür – diğer
 • ödenti – aidat
 • ödlek – korkak
 • ödül – mükafat
 • ödün – taviz
 • öfke – hiddet
 • öge – unsur
 • öğrenci – talebe
 • öğrenim – tahsil
 • öğüt – nasihat
 • ömür – hayat – yaşam
 • önce – evvel
 • önder – lider
 • önemli – mühim
 • öneri – teklif
 • önlem – tedbir
 • örgüt – teşkilat
 • örneğin – mesele
 • örnek – misal
 • öteki – diğeri
 • ötürü – dolayı
 • öykü – hikaye
 • özel – hususi
 • özen – itina
 • özgün – orijinal
 • özgür – hür
 • özlem – hasret
 • pabuç – ayakkabı
 • padişah – hükümdar – sultan
 • paha – değer – eder – fiyat
 • pak – temiz
 • pakt – anlaşma
 • parantez – ayraç
 • pasak – kir
 • pasaklı – kirli
 • pasif – tepkisiz – edilgen
 • pinti – cimri
 • pis – kirli
 • politika – siyaset
 • problem – sorun
 • Rab – Tanrı
 • radde – derece
 • radyatör – petek
 • rağmen – karşın
 • raket – tokaç
 • rakım – yükselti
 • rastlantı – tesadüf
 • rey – oy
 • risale – kitapçık
 • riya – ikiyüzlülük
 • romantik – duygusal
 • rötar – gecikme
 • rötuş – düzeltme
 • ruhsat – izin
 • rulo – tomar
 • rutubet – nem
 • rüya – düş
 • rüzgar – yel
 • saadet – mutluluk
 • sade – yalın
 • sağlık – sıhhat
 • saha – alan
 • sahil – kıyı – kumsal
 • saldırı – hücum
 • samimi – içten
 • sanayi – endüstri
 • sandalye – iskemle
 • savaş – harp
 • saz – çalgı
 • sebep – neden
 • sene – yıl
 • sermaye – kapital
 • serüven – macera
 • sevinç – mutluluk
 • sıçan – fare
 • sıhhat – sağlık
 • sınav – imtihan
 • sınıf – derslik
 • sır – giz
 • sima – yüz
 • siyah – kara
 • siyaset – politika
 • soluk – nefes
 • son – nihayet
 • sonbahar – güz
 • sonuç – netice
 • sorumluluk – mesuliyet
 • sorun – mesele
 • soylu – asil
 • sömestir – yarıyıl
 • söylev – nutuk
 • söz – laf – kelam – lakırdı
 • sözcük – kelime
 • sözlük – lügat
 • sulh – barış
 • suni – yapay
 • surat – yüz
 • sürat – hız
 • sürekli – devamlı
 • şafak – tan
 • şahıs – kişi
 • şahit – tanık
 • şair – ozan
 • şaka – latife
 • şans – talih
 • şark – doğu
 • şart – koşul
 • şayet – eğer
 • şef – lider – önder
 • şehir – kent
 • şekil – biçim
 • şen – neşeli
 • şeref – onur
 • şöhret – ün
 • şuur – bilinç
 • şüphe – kuşku
 • tabiat – doğa
 • tabii – doğal
 • tabip – hekim – doktor
 • talebe – öğrenci
 • talih – şans
 • tamir – onarım
 • tane – adet
 • tanık – şahit
 • tanım – tarif
 • tapınak – mabet
 • taraf – yan
 • tarım – ziraat
 • tarif – tanım
 • tartışma – münakaşa
 • tasdik – onay
 • taviz – ödün
 • tebrik – kutlama
 • tecrübe – deney
 • tedbir – önlem
 • teklif – öneri
 • tekrar – yine
 • temel – esas
 • tercüme – çeviri
 • tertip – düzen
 • tesadüf – rastlantı
 • tesir – etki
 • toplum – cemiyet
 • tören –merasim
 • tren – şimendifer
 • tuhaf – garip
 • tutsak – esir
 • tuvalet – hela – wc
 • tüm – bütün
 • tümör – ur
 • tümce – cümle
 • U Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
 • uçak – tayyare
 • uçurum – yar
 • ufak – küçük
 • uğraş – iş
 • ulu – yüce
 • ulus – millet
 • umumi – genel
 • umut – ümit
 • unsur – öğe
 • us – akıl
 • usta – ehil
 • uyarı – ikaz
 • uygar – medeni
 • uyum – ahenk
 • uzak – ırak
 • uzay – feza
 • ücra – sapa
 • üçkağıtçı – dolandırıcı
 • ülke – diyar – memleket
 • ülkü – ideal
 • üleş – pay
 • üleşmek – bölüşmek – paylaşmak
 • ülke – memleket – devlet
 • Ülker – Süreyya
 • ümit – umut
 • ünite – birim
 • ünlü – meşhur
 • üstat – usta
 • üstün – faik
 • ürem – faiz
 • ürün – mahsul – yapıt
 • üye – aza
 • vaka – olay
 • vakit – zaman
 • varlıklı – zengin
 • varsıl – zengin
 • vasıta – araç
 • vatan – yurt
 • vazife – görev
 • vaziyet – durum
 • vesika – belge
 • veteriner – baytar
 • vilayet – il
 • viraj – dönemeç
 • vücut – gövde
 • yalın – sade
 • yan – taraf
 • yanıt – cevap
 • yapay – suni
 • yapıt – eser
 • yar – uçurum
 • yaratık – mahluk
 • yardımcı – muavin
 • yargıç – hakim
 • yarıyıl – sömestri
 • yas – matem
 • yasa – kanun
 • yaş – ıslak
 • yaşam – hayat – ömür
 • yaşlı – ihtiyar
 • yazı – ova
 • yazım – imla
 • yekün – toplam
 • yel – rüzgar
 • yemek – aş
 • yerel – mahalli
 • yetenek – kabiliyet
 • yıl – sene
 • yine – tekrar
 • yitik – kayıp
 • yoksul – fakir – fukara
 • yöntem – metot
 • yurt – vatan
 • yüce – ulu
 • yürek – kalp
 • yüz – surat – sima – çehre
 • yüzyıl – asır
 • zabit – subay
 • zaman – vakit
 • zarar – ziyan
 • zehir – agu
 • zengin – varlıklı – varsıl
 • zeybek – efe
 • zırnık – metelik
 • zıt – karşıt
 • ziraat – tarım
 • ziyan – zarar
 • zor – güç
 • zorunlu – mecburi