Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
557 0

YUNAN EDEBİYATI
HOMEROS

 • Destan türünde eser yazılır.
 • Eserleri: İlyada, Odysseia

HESİODOS

 • Didaktik eserler yazmıştır.
 • Eserleri: İşler ve günler, Kosmosk

SAPHO

 • Lirik aşk şiirler yazmıştır.
 • Eserleri: Düğün, Şarkı, İç Savaşlar.

AİSSPOS

 • Fabl türünün kurucusudur.

AİSKHYLOS

 • Yunan geleneklerini ve ahlakını savunur. .
 • Eserleri: Yalvaran Kızlar, Persler, Zincire Vurulmuş, Prometheyus

SOPHOKLES

 • İnsanlar arası çatışmaları işlemiştir.

  EURUPİDES
 • Eserleri: Kylops(dram),Fenikeli Kadınlar, Heleno, Elektra.

ARİSTOPHANES

 • Eserlerinde siyasetçileri aşırı bir biçimde eleştirmiştir.
 • İlk büyük komedya şairidir
 • Eserleri: Kuşlar, Eşek Arıları.

HEREDOTOS (Tarih’te) SOKRATES(Felsefe’de EFLATUN (PLATON) Felsefe’de) ARİSTO (Felsefe’de)

İSPANYOL EDEBİYATI

CERVANTES

 • Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır.
 • Döndükten sonra “DON KİŞOT” romanını yazmıştır.
 • Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu.
 • Bu kitapta Don Kişot adlı bir şahıs kendini şövalye zannedip uşağı Pança ile dünyadaki haksızlığı
  kaldırmak için yel değirmenlerine saldırır.

İTALYAN EDEBİYATI

DANTE

 • Rönesans’ın fikir babalarındandır. Ancak onu göremedi.
 • Bilge biridir.
 • En önemli eseri: Tanrısal Komedya’dır.

BOCCACIO

 • Dünyada küçük hikâye türünün ilk örneklerini yazmıştır.
 • Hikâyelerinde insanoğlunun tüm yaşam koşullarını işlemiştir.
 • En önemli eseri: DECAMERON’ DUR.

ARİOSTO

 • Rönesans’ın önemli yazarlarındandır.
 • En önemli eseri: ÇILGIN ORLANDO’DUR.

TASSO

 • En önemli eseri: Kurtarılmış Kudüs’tür.

FRANSIZ EDEBİYATI

MONTAIGNE

 • Deneme türünün babası sayılır.
 • Özgür düşüncenin savunucusu olmuştur.
 • Rönesans edebiyatının en önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri: DENEMELER’DİR

CORNEILLE

 • Fransız tragedyasının babası sayılır.
 • Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte en önemli eserleridir.

RACINE

 • Klasisizm akımının öncülerindendir.
 • Andromague, İphigenle, Phedre en önemli eserleri sayılır.
 • Tragedyaları ünlüdür.(Adları bir önceki maddede yazılır)

MOLİERE

 • Dünyanın en önemli komedi yazarlarındandır.
 • İnsanın gülünç yönlerini ortaya koymaya çalışmışlardır.
 • En önemli eserleri: Gülünç Kibarlar, Kadınlar Mektebi, Kocalar Mektep, Zorla Evlenme, Cimri
  Hastalık Hastası, Kibarlık Budalası.

LA FONTAİNE

 • Fabl türünün en önemli temsilcisidir.
 • En önemli eseri: Fabl’lar (masallar) dır dır.

  VİCTOR HUGO
 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Şiir, dram, roman türlerinde eser vermiştir.
 • En önemli eserleri: Sefiller, Notre Dame Kamburu, Kral Eğleniyor, Hernani, Sonbahar
  Yaprakları

BALZAC

 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Realizmin kurucularındandır.
 • Toplumun her katmanından kişileri eserlerinde işlemiştir.
 • İnsanlık Komedyası adlı bir eserde bütün romanlarını toplamıştır. Bazılarını sonradan ayırmıştır.
 • En önemli romanları: Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak’tır.

STENDAL

 • Süssüz bir dil kullanmıştır.
 • Realist bir yazardır.
 • En önemli eserleri: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı

FLAUBERT

 • Realizmin en önemli temsilcilerindendir
 • Kuvvetli bir üslubu vardır.
 • En önemli eserleri: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim

MAUPASSANT

 • Hikâye dalında kendine ait bir tarz oluşturmuştur.
 • En önemli eserleri: Tombalak, Ayışığı, Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Gibi Kuvvetli, Kalbimiz

BOUDELAİRE

 • Şiirlerinde kusursuz bir biçim sunmuştur.
 • En önemli eseri: Kötülük Çiçekleri adlı eserdir.  ALMAN EDEBİYATI

GOETHE

 • Şiir, tiyatro, roman dallarında eser vermiştir.
 • Dünya edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 • Romantizmin kurucularındandır.
 • Lirik şiirler yazmıştır.
 • En önemli eseri: Faust’tur.
 • Ayrıca Genç Warter’in Istırapları, Roma Elejileri

SCHİLLER

 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 • En önemli eserleri: Wilhem Tell, Don Carlos, Haydutlar, Maria Stuart ‘tır.İNGİLİZ EDEBİYATI

SHAKESPEARE

 • Dünyanın en büyük tiyatro yazarlarındandır.
 • Komedi ve dram türlerinde eser vermiştir.
 • Eserlerinde nazım ve nesir karışık kullanılmıştır.
 • Romeo ve Jüliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear dramlarından biridir.
 • Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Vindsor’lu Şen Kadınlar komedilerinden bazılarıdır.

MİLTON

 • Tasvir ve ruh çözümlemelerini oldukça ustaca kullanmıştır.
 • En önemli eseri: Kaybolmuş Cennet’tir.

DANİEL DEFOE

 • Maceracı bir kimliğe sahiptir
 • En önemli eseri: Robinson Crusoe’dir.

SWİFT

 • Toplum içindeki aksaklıkları işlemiştir.
 • En önemli eseri: Güliver’in Gezileri’dir.RUS EDEBİYATI

PUŞKİN

 • Romantizmin temsilcilerindendir.
 • Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 • En önemli eserleri: Kafkas Esiri, Yüzbaşının Kızı, Çingeneler, Maça Kızı, Bahçesaray
  Çeşmesi’dir.

TURGENYEV

 • Realist bir yazardır.
 • Bir Avcının Notları, Babalar ve Oğullar, Rudin, Taşralı Kadın eserlerinden bazılarıdır.

DOSTOYEVSKİ

 • Dünyanın en büyük romancılarındandır.
 • Derin bir insan sevgisi vardır.
 • Yoksul insanların hayat koşullarını işlemiştir.
 • Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala, Karamazov Kardeşler en tanınan eserleridir.

TOLSTOY

 • Edebiyat dünyasının en usta kalemlerindendir.
 • Kuvvetli ve bilge bir üslubu vardır.
 • Savaş ve Barış, Hacı Murat, Anna Karanina, Yaşayan Ölü, İvan İliç’in Ölümü, Ölümden Sonra
  Dirilme, Karanlığın Kudreti en önemli eserleridir.AMERİKAN EDEBİYATI

MARK TWAİN

 • Çeşitli dallarda eser vermiştir.
 • Mizahçıdır.
 • Eserlerindeki karakterler oldukça canlıdır.
 • Tom Savyer’in Maceraları, Mississipi’de Yaşam Huclerbery’in Maceraları en önemli eserleridir.

  EDGAR ALLAN POE
 • Şiirleri ünlü olmakla beraber hikâye de yazmıştır.
 • Kuzgun, Annabel Lee ve Çanlar şiir kitaplarıdır.
 • Acayip ve Çapraşık Hikâyeler de hikâye kitabıdır.

ERNEST HEMİNGVAY

 • Modern Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarındandır.
 • Nobel ödülü almıştır.
 • Çanlar Kimin İçin Çalıyor
 • Silahlara Veda, İhtiyar Adam ve Deniz eserlerinden bazılarıdır.

JOHN STEİNBECK

 • İşçi haklarını savunmuştur.
 • Realist bir yazardır.
 • Nobel ödülü almıştır.
 • Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlarİSKANDİNAV EDEBİYATI

KANT HAMSUN

 • Genellikle kendi çevresini işlemiştir.
 • Tasvir gücü oldukça gelişmiştir.
 • Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti en önemli eserleridir.