Türkçe Ailesi

  1. Anasayfa
  2. Doğrusu Bu!

Doğrusu Bu!

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
1970 0

Öğrencilerin özellikle bazı kelimelerin yazımında zorluk çektikleri ve sık sık hata yaptıkları görülmektedir. Bu durum, Türkçenin ses özelliklerine aykırı olan sözcüklerin var olmasından kaynaklandığı gibi, Türkçe kökenli olduğu hâlde bazı yazım kurallarının içselleştirilememesinden de kaynaklanan bir yanlış olabilmektedir. Bu nedenle yazımı karıştırılan kelimleri burada bir araya getirdik.