Türkçe Ailesi

  1. Anasayfa
  2. Dilimizin Zenginlikleri Projesi Eser Listesi

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Eser Listesi

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
961 0


365 Gün Öykü Kitabı (53 Kitap)
Eğitime Erken Eğitimle Başla: EÇE Projesi kapsamında hazırlanan öykü kitapları (36 Kitap)
Eğitimde Birlikteyiz: Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında hazırlanan öykü kitapları (36 Kitap)
Demokrasi: Gelecek Bizim Öykü Kitapları (5 Kitap)


TEGM Bizim Hikâyemiz Serisi (39 Kitap)
Türk Masalları / MEB
Türk Bilmeceleri / MEB
Türk Tekerlemeleri / MEB
Ömer Seyfettin Seçme Hikâyeler
Çocuk Şiirleri Antolojisi
Memleket Şiirleri Antolojisi
Mesneviden Seçme Hikâyeler


Türk Masalları / MEB
Türk Bilmeceleri / MEB
Türk Tekerlemeleri / MEB
Dede Korkut Hikâyeleri (6, 7, 8. Sınıflar için)
Ömer Seyfettin / Seçme Hikâyeler
Refik Halit Karay / Seçme Hikâyeler
Çocuk Şiirleri Antolojisi
Memleket Şiirleri Antolojisi
Safahat (5, 6, 7, 8. Sınıflar için)
Mesneviden Seçme Hikâyeler (6, 7, 8. Sınıflar için)
Yunus Emre Divanı (5, 6, 7, 8. Sınıflar)
Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatler (5, 6, 7, 8. Sınıflar)
Mesnevi’nin Ruhu (7, 8. Sınıflar)
Kâmil İnsan (8. Sınıflar)
Ebu Ali Sina Hikayeleri (7, 8. Sınıflar)
Yüce Hedefler Kitabı (8. Sınıflar)


Safahat (Hazırlık, 9, 10, 11, 12.Sınıflar)
Yunus Emre Divanı (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
İlimlerin Sayımı (11, 12. Sınıflar) Mîzânü’l-Hak (10, 11, 12. Sınıflar)
Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
Leyla vü Mecnun (11, 12. Sınıflar)
Rind ile Zâhid Sıhhat ile Maraz (11, 12. Sınıflar)
Ahlak Dersleri (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
Siyasetname (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
Pendname-i Attar Şerhi (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
Tehzibu’l Ahlak (Hazırlık, 9, 10, 11, 12. Sınıflar)
Ariflerin Delili (10, 11, 12.Sınıflar)