Türkçe Ailesi

  1. Anasayfa
  2. 7.Sınıf Türkçe Yazılısı Hazırlık Çalışmaları

7.Sınıf Türkçe Yazılısı Hazırlık Çalışmaları

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
296 0

7.Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K,Biyografi,Otobiyografi,Deneme, Makale, Fıkra, Sohbet, Eleştiri

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı, Birleşik Sözcüklerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Anlam Bakımından Filler

– İş, Oluş ve Durum Fiileri

Fillerde Kip ve Kişi

– Haber Kipleri ( Geçmiş Zaman, Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman, Geniş Zaman), Dilek Kipleri (İstek Kipi, Şart Kipi, Gereklilik Kipi, Emir Kipi), Şahıs Ekleri

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma


7.Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı, Anlatım Teknikleri, Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K,Biyografi,Otobiyografi,Deneme, Makale, Fıkra, Sohbet, Eleştiri

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı, Birleşik Sözcüklerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Anlam Bakımından Filler

– İş, Oluş ve Durum Fiileri

Fillerde Kip ve Kişi

– Haber Kipleri ( Geçmiş Zaman, Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman, Geniş Zaman), Dilek Kipleri (İstek Kipi, Şart Kipi, Gereklilik Kipi, Emir Kipi), Şahıs Ekleri

Fillerde Olumsuzluk ve Soru

– Olumsuzluk ve Soru ekleri

Fillerde Anlam Kayması

– Anlam Kayması

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma


7.Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı, Anlatım Teknikleri, Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K,Biyografi,Otobiyografi,Deneme, Makale, Fıkra, Sohbet, Eleştiri

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı, Birleşik Sözcüklerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Anlam Bakımından Filler

– İş, Oluş ve Durum Fiileri

Fillerde Kip ve Kişi

– Haber Kipleri ( Geçmiş Zaman, Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman, Geniş Zaman), Dilek Kipleri (İstek Kipi, Şart Kipi, Gereklilik Kipi, Emir Kipi), Şahıs Ekleri

Fillerde Olumsuzluk ve Soru

– Olumsuzluk ve Soru ekleri

Fillerde Anlam Kayması

– Anlam Kayması

Ek-fiil

– İsim Soylu Sözcüklerde Ek-fiil, Fiil Soylu Sözcüklerde Ek-fiil

Zarflar

– Durum, Zaman, Yer-Yön, Miktar ve Soru Zarfları

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma


7.Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı, Anlatım Teknikleri, Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K,Biyografi,Otobiyografi,Deneme, Makale, Fıkra, Sohbet, Eleştiri

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı, Birleşik Sözcüklerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Anlam Bakımından Filler

– İş, Oluş ve Durum Fiileri

Fillerde Kip ve Kişi

– Haber Kipleri ( Geçmiş Zaman, Şimdiki Zaman, Gelecek Zaman, Geniş Zaman), Dilek Kipleri (İstek Kipi, Şart Kipi, Gereklilik Kipi, Emir Kipi), Şahıs Ekleri

Fillerde Olumsuzluk ve Soru

– Olumsuzluk ve Soru ekleri

Fillerde Anlam Kayması

– Anlam Kayması

Ek-fiil

– İsim Soylu Sözcüklerde Ek-fiil, Fiil Soylu Sözcüklerde Ek-fiil

Zarflar

– Durum, Zaman, Yer-Yön, Miktar ve Soru Zarfları

Yapılarına Göre Fiiller

– Basit, Türemiş ve Birleşik Fiiller

Anlamsal Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma