Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. 7.Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

7.Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
161 0

Sözcükte Anlam

 • T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

Cümlede Anlam

 • T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
 • T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur.

Deyimler-Atasözleri

 • T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Parçada Anlam

 • T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.7.3.15. Okuduklarını özetler.
 • T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.
 • T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar.
  Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
 • T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
 • T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar.
  a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
  b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
  c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
 • T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • T.7.3.24. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
  Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır.

Metin Türleri (2.Dönem Konusu)

 • T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.
  a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

Söz Sanatları

 • T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

Yazım (İmla) Kuralları (2.Dönem Konusu)

 • T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Noktalama İşaretleri (2.Dönem Konusu)

 • T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. a) Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Fiiller

 • T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
  a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
  b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
 • T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.
  İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur.

Fiilde Yapı (2.Dönem Konusu)

 • T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

Zarflar (2.Dönem Konusu)

 • T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Ek Fiil (2.Dönem Konusu)

 • T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

Anlamsal Anlatım Bozuklukları (2.Dönem Konusu)

 • T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder.
  Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.

Sözel Mantık-Muhakeme

 • T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
  Talimatnamelerin okunması sağlanır.

Görsel ve Grafik Yorumlama

 • T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Duvar yazısı ve karikatürlerin incelenmesi ve bunlarla ilgili görüş bildirilmesi sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
 • T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.