Türkçe Ailesi

  1. Anasayfa
  2. 6.Sınıf Türkçe Yazılısı Hazırlık Çalışmaları

6.Sınıf Türkçe Yazılısı Hazırlık Çalışmaları

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
306 0

6.Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Çekim Ekleri

– Hal (Durum) Ekleri, Çoğul Ekleri

İsimler

-Özel ve Cins İsim, Somut ve Soyut İsim, Tekil, Çoğul ve Topluluk

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma


6.Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Çekim Ekleri

– Hal (Durum) Ekleri, Çoğul Ekleri

İsimler

-Özel ve Cins İsim, Somut ve Soyut İsim, Tekil, Çoğul ve Topluluk

Sıfatlar

-Niteleme Sıfatları, Belirtme Sıfatları (İşaret, Sayı, Belgisiz ve Soru Sıfatı)

Zamirler

– Sözcük Şeklindeki Zamirler (İşaret, Sayı, Belgisiz ve Soru Zamiri), Ek Şeklindeki Zamirler( İlgi ve İyelik Zamiri)

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma


6.Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K,Gezi Yazısı, Şiir

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı, Birleşik Sözcüklerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Çekim Ekleri

– Hal (Durum) Ekleri, Çoğul Ekleri

Sözcükte Yapı

Basit, Türemiş, Birleşik Sözcükler

İsimler

-Özel ve Cins İsim, Somut ve Soyut İsim, Tekil, Çoğul ve Topluluk

Sıfatlar

-Niteleme Sıfatları, Belirtme Sıfatları (İşaret, Sayı, Belgisiz ve Soru Sıfatı)

Zamirler

– Sözcük Şeklindeki Zamirler (İşaret, Sayı, Belgisiz ve Soru Zamiri), Ek Şeklindeki Zamirler( İlgi ve İyelik Zamiri)

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma


6.Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

-Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler, Çok Anlamlılık, Söz Öbeği

Cümlede Anlam

-Neden-Sonuç Cümleleri, Amaç-Sonuç Cümleleri, Koşul-Sonuç Cümleleri, Karşılaştırma Cümleleri, Deyimler ve Atasözleri

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Parçada Anlam

-Konu ve Başlık, Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünce, Hikaye Unsurları, Yapı

Metin Türleri

-Anı, Blog, Haber Metni, E-posta, Günlük, Mektup, Tiyatro, Fabl, 5N1K,Gezi Yazısı, Şiir

Söz Sanatları

-Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Abartma

Yazım (İmla) Kuralları

-Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı, ”de,ki ve mi” Yazımı, Birleşik Sözcüklerin Yazımı ve Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

Noktalama İşaretleri

-Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Soru ve Ünlem İşareti, Eğik Çizgi, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Köşeli Ayraç

Çekim Ekleri

– Hal (Durum) Ekleri, Çoğul Ekleri

Sözcükte Yapı

Basit, Türemiş, Birleşik Sözcükler

İsimler

-Özel ve Cins İsim, Somut ve Soyut İsim, Tekil, Çoğul ve Topluluk

Sıfatlar

-Niteleme Sıfatları, Belirtme Sıfatları (İşaret, Sayı, Belgisiz ve Soru Sıfatı)

Zamirler

– Sözcük Şeklindeki Zamirler (İşaret, Sayı, Belgisiz ve Soru Zamiri), Ek Şeklindeki Zamirler( İlgi ve İyelik Zamiri)

Edat, Bağlaç ve Ünlem

Sözel Mantık-Muhakeme

-Muhakeme, Sözel Mantık

Görsel ve Grafik Yorumlama

-Grafik Okuma, Görsel Okuma