Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. 6.Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

6.Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
129 0

Sözcükte Anlam

 • T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.

Cümlede Anlam

 • T.6.3.13. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen ifadeleri üzerinde durulur.
 • T.6.3.29. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma üzerinde durulur.

Deyimler-Atasözleri

 • T.6.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Parçada Anlam

 • T.6.3.16. Okuduklarını özetler.
 • T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar.
  Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
 • T.6.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.6.3.19. Metnin konusunu belirler.
 • T.6.3.20. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.6.3.21. Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • T.6.3.22. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
 • T.6.3.23. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • T.6.3.24. Metnin içeriğini yorumlar.
  a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
  b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
  c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
 • T.6.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
  Metinlerin tema, konu, olay örgüsü ve karakterler açısından karşılaştırılması sağlanır.

Metin Türleri

 • T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
  a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.

Söz Sanatları (2.Dönem Konusu)

 • T.6.3.14. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.

Yazım (İmla) Kuralları (2.Dönem Konusu)

 • T.6.4.10. Yazdıklarını düzenler. a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu konusuna değinilmez. b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
 • T.6.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

Noktalama İşaretleri (2.Dönem Konusu)

 • T.6.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

Şiir Bilgisi

 • T.6.3.27. Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
  Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.

Kökler ve Ekler

 • T.6.3.7. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
  İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.

İsimler

 • T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Sıfatlar

 • T.6.3.8. İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Tamlamalar

 • T.6.3.9. İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Zamirler (2.Dönem Konusu)

 • T.6.3.12. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Edat-Bağlaç-Ünlem (2.Dönem Konusu)

 • T.6.3.10. Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

Sözcükte Yapı (2.Dönem Konusu)

 • T.6.3.11. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

Sözel Mantık-Muhakeme

 • T.6.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

Görsel ve Grafik Yorumlama

 • T.6.3.15. Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.6.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.
 • T.6.3.35. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.