Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

Ahmet Fatih ERDEM Ahmet Fatih ERDEM -
157 0

Sözcükte Anlam

 • T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için görseller, sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
 • T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
 • T.5.3.27. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
  Metinleri biçim ve tür gibi açılardan karşılaştırmaları sağlanır.

Cümlede Anlam

 • T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.
 • T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve öznel çıkarımlar üzerinde durulur.

Deyimler-Atasözleri

 • T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

Parçada Anlam

 • T.5.3.13. Okuduklarını özetler.
 • T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.5.3.15. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • T.5.3.16. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.
 • T.5.3.17. Metni yorumlar.
  a) Yazarın bakış açısını fark etmeleri, olayları ele alış şeklini yorumlamaları ve öğrencilerin metinle ilgili kendi bakış açılarını ifade etmeleri sağlanır.
  b) Metin içeriğinin yorumlanması sırasında metinlerdeki örneklere ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
 • T.5.3.18. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.
  Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
 • T.5.3.20. Metnin konusunu belirler.
 • T.5.3.24. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.
  İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
 • T.5.3.28. Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanır.
 • T.5.3.29. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
  Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.

Metin Türleri

 • T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.
  Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.

Söz Sanatları

 • T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir.

Yazım (İmla) Kuralları

 • T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.

Noktalama İşaretleri

 • T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti, noktalı virgül ve köşeli ayraç işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.

Ses Bilgisi (2.Dönem Konusu)

 • T.5.4.11. Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır. Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur.

Kökler ve Ekler

 • T.5.3.10. Kökleri ve ekleri ayırt eder.
 • T.5.3.11. Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
  Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.

Sözel Mantık-Muhakeme

 • T.5.4.6. Bir işin işlem basamaklarını yazar.
 • T.5.4.13. Formları yönergelerine uygun doldurur.

Görsel ve Grafik Yorumlama

 • T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
 • T.5.3.23. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
  a) Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
  b) Köprü metinlerin (Hipertekst) dış bağlantı olduğu belirtilir.
 • T.5.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.