Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. 2. DÖNEM TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI

2. DÖNEM TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
335 0

MUALLİM NACİ (1850–1893)

 • Recaizade Mahmut Ekrem’le eski- yeni kavgasında eski’yi savunmuştur.
 • Batılı tarzda şiirler de yazmıştır.
 • Dili ağırdır ;ancak başarılıdır.
 • Eserleri: Ateşpare, Füruzan, Şerare (şiir)
  Demdeme, Muallim (eleştiri)
  Islahat-ı Edebiye (sözlük)

ABDULHAK HAMİT TARHAN ( 1852–1937)

 • Edebiyatımızın en bireysel şairlerindendir.
 • Batılılaşma hareketinin asıl öncüsü olarak kabul gördüğü için kendisine “şairi azam”(büyük şair)
  lakabı verilmiştir.
 • Gözlem ve izlenimleriyle şiir yazmıştır.
 • Düşünen adamdan çok yapan adam özelliği taşımaktadır.
 • Tiyatroları oynanmaya uygun değildir.(Macera-yı Aşk, Sabru Sebat, içli Kızlar, Finten, Nesteren,
  Liberte )
 • Romantizmin etkisinde, metafizik konuları, ölüm, aşk gibi temalar içeren eserler vermiştir.
 • Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Garam, İlham-ı Vatan şiir kitaplarıdır.

NABİZADE NAZIM (1862–1893)

 • İlk köy romanımız kabul edilen: Karabibik’i yazmıştır.
 • Realizm, natüralizm’in öncülerinden sayılır.
 • İlk psikolojik roman denemesi sayılan: Zehra’yı yazmıştır.

SÂMİPAŞAZÂDE SEZÂİ. (1859-1936)

 • Roman ve öykülerinde realizm akımının etkisindedir. Romancılığımızı realizme yönelten kişidir.
 • Roman ve öykülerinde halkın içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamlarıyla yansıtmıştır.
 • Öykülerindeki teknik, romanlarındaki teknikten güçlüdür.
 • Küçük, şaşırtıcı, önemsiz konu ve olayları, ruh çözümlemeleriyle, doğal ve günlük konuşma diliyle işler. Eserlerinde gözleme önem vermiştir.
 • Sanat için sanat anlayışını benimsemiştir.
 • Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk öykü (Küçük Şeyler) örneklerini yazmıştır.
 • Eserleri
  Tiyatro: Şîr
  Düzyazı: Rümuzul Edep, İclal
  Hikâye: Küçük Şeyler (Batılı anlamda ilk öykü örneklerini içerir. Eserdeki bazı hikâyeler çeviridir.)
  Roman: Sergüzeşt
  Çeviri: Jack

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847- 1914)

 • İlk realist romanımız olan: ARABA SEVDASI’nı yazmıştır.
 • Tevfik Fikret’in akıl hocasıdır.
 • Muallim Naci ile uzun yıllar süren “eski-yeni”kavgasında yeniyi savunmuştur.
 • “Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir”. Görüşünü benimsemiştir.
 • Oğlunun erken ölümü onu bireysel ve hüzünlü eserler vermeye zorlamıştır.
 • “Her güzel şiirin konusudur”diyerek şiirin konu zenginliğine katkı yapmıştır.
 • Muallim Naci’nin Zemzeme’sine karşılık DEMDEME adlı kitabı yazmıştır.
 • Tiyatroları: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat
 • Şiirleri: Zemzeme, Nağme-i Seher
 • Talim-i Edebiyat adlı eseri onun edebiyata dair görüşleri içeren en önemli eseridir.