Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. 1923- 1940 Yılına kadar Türk Edebiyatı

1923- 1940 Yılına kadar Türk Edebiyatı

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
329 0

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ GENEL
ÖZELLİKLERİ (1923–1940)

 • Aruz ölçüsü bırakılmıştır. Serbest ölçü ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmaya başlanmıştır.
 • Edebiyatımız İstanbul aydınlarının tekelinden kurtulmaya başlanmıştır. Anadolu’dan aydın yetişmeye
  başlamıştır.
 • Romanda ve hikâyede halk gerçekleri tamamen yerleşmiştir.
 • Uluslararası düzeyde sanatçı yetişmiştir.
 • Tiyatro ve deneme alanında büyük gelişmeler gösterilmiştir.
 • Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar ortaya çıkmaya başlamıştır.

BEŞ HECECİLER

 • Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sanatçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece
  veznini
  kullanmışlardır.
 • Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.
 • Beş hececiler şiire birinci dünya savaşı ve milli mücadele döneminde başlamışlardır.
 • Beş hececiler ilk şiirlerinde aruz veznini kullanmışlar daha sonra heceye geçmişlerdir.
 • Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar ve yiğitlik gibi temaları işlemişlerdir.
 • Hece vezni ile serbest müstezat yazmayı da denediler.
 • Mısra kümelerinde dörtlük esasına bağlı kalmadılar yeni yeni biçimler aradılar.
 • Nesir cümlesini şiire aktardılar ve düzyazıdaki söz dizimini şiirlerde de görülmesi beş hececiler de çok
  rastlanan bir özelliktir.
 • Beş hececiler şu sanatçılardan oluşmuştur:
  Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek,Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon Faruk Nafiz Çamlıbel,
  (Kısaca HEYOF diye ezberleyebilirsiniz)

YEDİ MEŞALECİLER

 • 1928’de kurulmuştur.
 • Heceyi geliştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır.
 • Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” sloganıyla hareket etmişlerdir.
 • Varlaine, Mallerma gibi Fransız şairleri örnek almışlardır.
 • Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir; ancak pek başarılı olamamışlardır.
 • Bunlar: Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Vasfi
  Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi Koray.

GARİPÇİLER ( I. YENİCİLER )

 • Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının belki de bütün Türk edebiyatının en farklı gurubu olarak
  edebiyat tarihinde yer almışlardır.
 • 1940 yılına kadar gelen bütün şiir anlayışına karşı çıkan Orhan Veli, Oktay Rıfat Horozcu, Melih
  Cevdet Anday
  ortaklaşa “Garip” dergisini çıkarıp bu akımı başlatmışlardır.
 • Şiirde ölçü ve kafiye gereksizdir.
 • Şiir fikirleri aşılamak işin kullanılmamalı.
 • Şiirde anlam düz verilmeli.
 • Her konu şiire girebilmeli
 • Her insan şiirin konusu olabilmeli.
 • Şiirde söz ustalığı, laf cambazlığına gerek yoktur.
 • Şiirde önemli olan bütün güzelliğidir.

MAVİCİLER

 • Atilla İlhan’ın 1955–1956 yıllarında çıkardığı derginin adı olan “MAVİ” nin etrafında toplanan
  Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçıları oluşturduğu guruptur.
 • Garip akımına tepki olarak çıkmıştır.
 • Şiirin basit olamayacağını zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır

İKİNCİ YENİCİLER

 • 1950’lerde “Garip” akımına tepki olarak çıkmıştır.
 • Şiirin düşürüldüğü basitliğe son vermek amacıyla ortaya çıkmıştır.
 • Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Ülkü Tamer,Sezai
  KARAKOÇ
  bu akımın öncüleridir.
 • Sözcüklerin anlamı değil söylenişi önemlidir.
 • Her şey insanla başlar insanla biter.
 • Şiirin kendine göre bir dili olmalı.
 • Şiir diğer edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalı.
 • Önemli olan kelimelerin anlamları değil, şairin ona yüklediği anlamlardır.

  CUMHURİYET DÖNEMİNİN ÖNEMLİ SANATÇILARI