Türkçe Ailesi

 1. Anasayfa
 2. 1. DÖNEM TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI

1. DÖNEM TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARI

Türkçe Ailesi Türkçe Ailesi -
430 0ŞİNASİ (1826–1871)

 • Edebiyatımıza birçok yeniliğin yerleşmesini sağlamıştır.
 • Asıl adı İbrahim’dir.
 • İlk tiyatro, ilk şiir çevirisi, ilk özel gazete, ilk makale, ilk noktalama işaretini kullanan kişidir.
 • Halk için sanat görüşünü benimsemiştir.
 • İlk tiyatro eserimizi: ŞAİR EVLENMESİ ni yazdı.
 • İlk makaleyi yazdı: TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİ
 • İlk özel gazetesi çıkardı: TERCÜMAN- I AHVAL
 • Eserleri: Durub u Emsalı Osmaniyye (Osmanlı Atasözleri Kitabı)
  Tercüme i Manzume (Çeviriler)
  Müntehabat –ı Eşar(şiirleri)
  Divan-ı Şinasi
  Tasvir i Efkâr

AHMET VEFİK PAŞA (1829-1892)

 • Tiyatromuzun en büyük kilometre taşı sayılır.
 • Bursa’da kendi adıyla tiyatro kurmuştur.
 • Halkın tiyatroyu sevmesi için özellikle Moliere’den çeviriler yapmıştır.
 • İnfiali Aşk, Dudu Kuşlar, Zor Nikâh, Zoraki Tabip, Kadınlar Mektebi ,Şecere-i Türk
  eserlerinden bazılarıdır.

ŞEMSETTİN SAMİ ( 1850–1904 )

 • Devrinin en büyük dil bilgini sayılmıştır.
 • İlk romanımız olan: Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseri yazmıştır.
 • Kamus u Türkî adlı sözlüğü yazmış.
 • Kamus u Fransevi ve Kamus-ı Alam’ı yazmıştır.

NAMIK KEMAL (1840–1888)

 • Vatan şairimizdir.
 • Toplumcu bir sanat çizgisindedir.
 • Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.
 • Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak
  görmüştür.
 • Romantizmin etkisindedir.
 • Eserleri: ilk tarihi romanımız; CEZMİ
  İlk edebi romanımız ;İNTİBAH
  Tiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela, Celalettin
  Harzermşah
  Eleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrb-i Harabat (Ziya Paşa’ya karşı)
  İrfan Paşa’ya Mektup, Takip
  Diğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı
  Perişan

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844–1912)

 • Halk için roman geleneğini benimsemiştir.
 • Halkın anlayacağı bir dilde ve onları ilgilendiren konularda eserler vermiştir.
 • İlk hikâye örneklerimizden biri sayılan :”Letaif-i Rivayet”i yazmıştır.
 • Romantizmden etkilenmiştir.
 • Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Falatun Bey ve Rakım Efendi, Yer Yüzünde Bir Melek, Henüz
  On Yedi Yaşında.

ZİYA PAŞA (1825–1880)

 • İlk edebiyat tarihi taslağı sayılan “Harabat”eserini yazmıştır.
 • Halk şiirinin ve dilinin gerçek edebiyatımız olduğunu belirten “Şiir ve İnşa”adlı makalesini
  yazmasına rağmen kendisi böyle davranmamıştır.
 • Biçimce eski içerikçe yeni olmaya gayret göstermiştir.
 • Terkib-i bent, terci i bent’leri meşhurdur.
 • Bir çok dizesi halk arasında atasözü gibi kullanılmıştır.
 • Eserleri: Zafername, Harabat, Eş’ar-ı Ziya, Defter-i Amal, Terkib-i Bent, Terci-i Bent